Tczew. Wieża Ciśnień. Kamień upamiętniający jubileusz 25-lecia panowania Cesarza i Króla Wilhelma II

Tczew. Wieża Ciśnień. Kamień upamiętniający jubileusz 25-lecia panowania Cesarza i Króla Wilhelma II

Tczew. Wieża Ciśnień. Kamień upamiętniający jubileusz 25-lecia panowania Cesarza i Króla Wilhelma II / niem. Dirschau. Wasserturm

obiekty widoczne:

  • Wieża Ciśnień przy rozwidleniu obecnych ulic Bałdowskiej i 30 Stycznia (liczący około 40 metrów budynek zwany również ciśnią wzniesiono w roku 1905 na potrzeby Miejskich Zakładów Zaopatrywania w Wodę)
  • kamień pamiątkowy znajdujący się u stóp tczewskiej Wieży Ciśnień (z akt nadzoru budowlanego magistratu miasta Tczewa z lat 1879 -1950 (pozycja nr 863) wynika że widoczny na awersie karty pocztowej kamień pamiątkowy / pomnik to: Stargarderstraße – der Gedenkstein am Wassertum (das 25 jährigen Regierungs Jubileum des Kaisers und Königs Wilhelm II) – kamień upamiętniający jubileusz 25-lecia panowania Cesarza i Króla Wilhelma II)

osoby powiązane:

  • Wilhelm II – ostatni niemiecki cesarz i król Prus, przedstawiciel dynastii Hohenzollernów, urodzony jako Friedrich Wilhelm Albert Victor, Prinz von Preußen (książę Prus), syn cesarza Fryderyka III, wnuk panującego do 1888 r. cesarza Wilhelma I

datowanie:

około 1913 roku [w roku 1913 obchodzono jubileusz 25-lecie panowania Cesarza i Króla Wilhelma II Hohenzollerna / Wilhelm II Hohenzollern został okrzyknięty cesarzem i królem Prus 15 czerwca 1888 roku]

por. pocztówka nr 822 – identyczny widok: https://skarbnica.tczew.pl/2474/tczew-wieza-cisnien/

polskojęzyczny nadruk, znajdujący się w sąsiedztwie oryginalnego nadruku niemieckojęzycznego, pochodzi z okresu międzywojennego (po roku 1920, czyli po formalnym przyłączeniu Tczewa do Polski, mieszkańcy miasta, nie posiadając jeszcze wydanych własnym sumptem kart widokowych, nanosili zmiany na pocztówki już istniejące na rynku wydawniczym: skreślali bądź zamalowywali dotychczasowe nadruki, starali się zatuszować pruską symbolikę, dołączali podpisy polskojęzyczne)

polskojęzyczna korespondencja oraz znaczek Poczta Polska nie są w tym przypadku pomocne w określaniu dat granicznych widoku zaprezentowanego na awersie karty pocztowej

opis fizyczny:

  • pocztówka koloryzowana (fotograficzna); wyd. M.R.D. [M. Renner Dirschau]
  • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim (adresat: Zofia Buntówna, Gdańsk)

uwagi:

na odwrocie znaczek Poczta Polska oraz stempel korespondencyjny z nieczytelną datą

sygnatura:

Poczt222

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content