Tczew. Ulica Kopernika. Fragment ulicy Wojska Polskiego / niem. Dirschau. Roonstrasse obiekty

Tczew. Park Miejski – rejon obecnych ulic Kołłątaja i Sienkiewicza / niem. Partie

Obecna ulica Obrońców Westerplatte (daw. Chausee Strasse, Friedrichstrasse) / [niem. Dirschau. Friedrichstraße]

Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem.

Tczew. Wieża Ciśnień. Kamień upamiętniający jubileusz 25-lecia panowania Cesarza i Króla Wilhelma II

Tczew. Ulica Sobieskiego (wcześniej: Gosslerstrasse, Ringstrasse) / okazałe kamienice wybudowane przez pierwszą w dziejach

Tczew. Mosty przez Wisłę. Dawny dworzec kolejowy obiekty widoczne: tczewski dworzec kolejowy (tak zwana strona bydgoska) portal

Tczew. Dawna Hala Miejska – obecnie Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynała Stefana

10/10