Tczew. Widok na obecną ulicę Obrońców Westerplatte. Ulica 30 Stycznia. Szpital joannicki

Tczew. Widok na obecną ulicę Obrońców Westerplatte. Ulica 30 Stycznia. Szpital joannicki

Tczew. Widok na obecną ulicę Obrońców Westerplatte. Widok na obecną ulicę 30 Stycznia. Szpital joannicki / obecnie Szpitale Tczewskie S.A.

obiekty widoczne:

 • Szpital joannicki / niem. Johanniter Krankenhaus / obecnie: szpital przy ulicy 30 Stycznia 57 (obiekt będący odpowiedzią władz pruskich na wybudowanie nieistniejącego współcześnie szpitala parafialnego św. Wincentego, do roku 1945 znajdującego się w rejonie tak zwanych Dawnych Ogrodów / obecnie ulica Ks. Piotra Ściegiennego)
 • kompleks budynków będących siedzibą firmy A.P. Muscate przy daw. Chausee Strasse / współcześnie: ulica Obrońców Westerplatte od nr 24 do nr 25 (A.P. Muscate Maschinenfabrik – fabryka maszyn rolniczych połączona z warsztatem naprawczym, zatrudniająca około 40 monterów i mechaników)
 • kamienice przy ulicy Strzeleckiej 5 i 6 – budynki widoczne w tle
 • kompleks budynków będących siedzibą firmy A.P. Muscate przy obecnej ulicy 30 Stycznia / niem. A.P. Muscate Maschinenfabrik, Stargarderstraße (fabryka maszyn rolniczych zajmująca się produkcją walców oraz rozdrabniarek; powstała w miejscu działającej od roku 1882 fabryki „Vogelsche Fabrik„, zlokalizowanej przy dawnej Szosie Starogardzkiej; firma A.P. Muscate zatrudniała około 60-70 osób; w roku 1920, mimo przejmowania istniejących zakładów przez kapitał polski, firma A.P. Muscate G.m.b.H pozostała w rękach niemieckich)

osoby powiązane:

 • Alfred Paul Muscate – właściciel gdańskiego zakładu ubezpieczeniowego, starszy brat Willego, współwłaściciel tczewskiej fabryki maszyn rolniczych
 • Willy Paul Gustaw Muscate – inicjator i założyciel Parku Miejskiego w Tczewie, fundator skrzydła koncertowego Hali Miejskiej (obecnie Centrum Kultury i Sztuki), kurator Szpitala Joannitów, współwłaściciel tczewskiej fabryki maszyn rolniczych (fabryka w Tczewie formalnie zarejestrowana została na Willego, mimo iż w rzeczywistości była własnością obu braci)
 • Otto Kämmerling – przyjaciel Willego, do roku 1900 tzw. cichy współudziałowiec tczewskiej spółki
 • Hermann Kämmerling – przyjaciel Willego, do roku 1900 tzw. cichy współudziałowiec tczewskiej spółki

datowanie:

1897/1898 (po otwarciu Szpitala Joannitów / niem. Johanniter Krankenhaus wybudowanego ze środków przekazanych przez władze pruskie i gminę ewangelicką, oddanego w użytkowanie joannickiemu zgromadzeniu diakonysek) – 1900 [przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (litograficzna / z trzema widokami) ; wyd. W. Kranz, Dirschau [Tczew]
 • na awersie nadruk w języku niemieckim: Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim adresowana do Münder am Deister / współcześnie: miasto uzdrowiskowe w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia (adresat: Hans Kämmerling – dane korespondencyjne adresata na rewersie)

uwagi:

na odwrocie znaczek pocztowy Reichspost oraz dwa stemple pocztowe / korespondencyjne Dirschau [Tczew] z datą 24.04.1901 oraz Münder am Deister z datą 25.04.1901

sygnatura:

Poczt556

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content