Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30 Stycznia 57 / Szpitale Tczewskie S.A.

Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30 Stycznia 57 / Szpitale Tczewskie S.A.

Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30 Stycznia 57 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją – niem. [Dirschau. Johanniter-Krankenhaus] (niemieckojęzyczny podpis zadrukowany)

obiekty widoczne:

  • Szpital Joannitów będący odpowiedzią władz pruskich na wybudowanie nieistniejącego współcześnie szpitala parafialnego św. Wincentego (czas powstania obiektu: 1897 rok; od 1890 roku działał w Tczewie niewielki szpital, mogący pomieścić jednorazowo 12 pacjentów, niewielkich rozmiarów punkt leczniczy, mieszczący się w budynku przy ul. Wąskiej, prowadzony był przez ewangelickie Stowarzyszenie Diakonis dla Opieki nad Ubogimi i Chorymi w Tczewie (Verein fur Armen-und Krankenpflege durch Diakonissen in Dirschau), po otwarciu szpitala joannickiego (przy obecnej ul. 30 Stycznia), budynek przy ulicy Wąskiej przeznaczono na sierociniec)
  • krzyż maltański – obiekt widoczny na fasadzie budynku (krzyż kawalerski znany również jako krzyż cnót rycerskich, w wersji białej – symbol Joannitów (Zakon Maltański), w wersji zielonej – symbol Lazarytów (Zakon Rycerzy św. Łazarza)

obiekty powiązane:

  • nieistniejący współcześnie Szpital św. Wincentego a Paulo zlokalizowany przy tak zwanych Dawnych Ogrodach / obecnie ulica Ks. Piotra Ściegiennego (lecznica katolicka zwana Szpitalem Św. Wincentego wybudowana została z inicjatywy ówczesnego proboszcza tczewskiej Fary – ks. Roberta Sawickiego; od pierwszych dni działalności placówce przyświecało motto: „Mój Jezu litości, mój Jezu litości na dziś i całą wieczność”; obiekt został doszczętnie zniszczony w marcu 1945 roku, już po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną)

wydarzenia powiązane:

  • 1897 rok – otwarcie Szpitala Joannitów wybudowanego ze środków przekazanych przez władze pruskie i gminę ewangelicką (szpital oddany w użytkowanie joannickiemu zgromadzeniu diakonysek)

datowanie:

1897 [otwarcie tczewskiego Szpitala Joannitów] – 1910 [por. typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku – karta pocztowa fotograficzna]

opis fizyczny:

  • pocztówka koloryzowana (fotograficzna)
  • nazwa wydawnictwa zadrukowana

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych, brak znaczka pocztowego (karta bez obiegu pocztowego)

sygnatura:

Poczt69

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content