Pelplin – widok od strony rzeki Wierzycy

Pelplin – widok od strony rzeki Wierzycy

Pelplin – widok od strony rzeki Wierzycy

obiekty widoczne:

  • Wierzyca
  • Katedra w Pelplinie / Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie [pierwotnie świątynia klasztoru cystersów, od roku 1824 siedziba miejscowego biskupa; jedna z największych świątyń gotyku ceglanego w Polsce (za datę ostatecznego zakończenia prac budowlanych w obrębie trójnawowej bazyliki przyjmuje się rok 1557); wnętrze pelplińskiej świątyni zdobi najwyższy w Polsce drewniany ołtarz o wysokości 21 metrów (drugi co do wielkości w Europie, po gotyckiej Katedrze NMP w Sewilli – Hiszpania); bazylika katedralna w Pelplinie jest ponadto wyposażona w największe w kraju organy składające się z 4,5 tysiąca piszczałek]
  • dawny klasztor cystersów (obecnie w kompleksie budynków przykatedralnych mieści się Męskie Liceum Katolickie Collegium Marianum, a także Wyższe Seminarium Duchowne; w wieku XV pelpliński klasztor został doszczętnie zniszczony i rozgrabiony podczas najazdu husytów oraz w czasie trwania tak zwanej wojny trzynastoletniej; w roku 1464 opiekę nad opactwem przejął król Kazimierz Jagiellończyk; po sekularyzacji majątku klasztornego przez pruskiego króla Fryderyka II dawny kompleks klasztorny powoli zaczął tracić na znaczeniu; w roku 1810 wydano zakaz przyjmowania nowicjuszy, ostatnim szesnastu mnichom przyznano dożywotnie renty; pelpliński klasztor ostatecznie zlikwidowano w roku 1823; w samej architekturze klasztoru nastąpiły znaczące zmiany, skrzydła klasztorne ulegały licznym przeobrażeniom (najmniej zmian dokonano w obrębie skrzydła południowego), obecny stan budynków przykatedralnych pochodzi z lat 1859-1868)

osoby powiązane:

  • Leonard Rembowski – opat pelpliński (od 13 czerwca 1618 roku, elekcji przewodniczył opat oliwski Adam Trebnic), komisarz generalny cystersów w Polsce, kontynuator reformy życia religijnego w klasztorze pelplińskim, fundator oraz zarządca majątku będącego własnością opactwa (malejące dochody opactwa L. Rembowski radykalnie zwiększył poprzez m.in. wydzierżawienie dóbr klasztornych osobom świeckim zgodnie z zasadami zawartymi w umowach oraz przekazanie zakonnikom wsi będących dotąd pod bezpośrednim zarządem opata); Leonard Rembowski zmarł 7 lipca 1649 roku, uroczysty pogrzeb odbył się 26 sierpnia w Pelplinie, ciało spoczęło w tamtejszym kościele klasztornym

datowanie:

1908 – por. typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku [około 1900 roku nastąpiła popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię] – 1919 [por. niemieckojęzyczny nadruk na awersie karty korespondencyjnej]

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. i grafika: G.m.b.H, Breslau [Wrocław]
  • nadruk niemieckojęzyczny zatuszowany / zamalowany (po roku 1920 mieszkańcy okolicznych miast, nie posiadając wydanych własnym sumptem kart widokowych, nanosili zmiany na pocztówki już istniejące na rynku wydawniczym: skreślali bądź zamalowywali dotychczasowe nadruki, starali się zatuszować pruską symbolikę, dołączali podpisy polskojęzyczne)

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt233

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content