Lisewo Malborskie. Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja

Lisewo Malborskie. Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja

Lisewo Malborskie. Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja

obiekty widoczne:

  • Kościół Parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja w Lisewie Malborskim (jednonawowa budowla średniowieczna, wielokrotnie przebudowywana, z drewnianym stropem i czworoboczną wieżą zwieńczoną izbicą oraz spiczastym hełmem; pierwsza udokumentowana wzmianka dotycząca kaplicy znajdującej się w miejscu obecnej świątyni pochodzi z roku 1316; zastosowane rozwiązania architektoniczne, materiał oraz rodzaj i kształt murów określają czas powstania części ceglanej Kościoła pw. św. Mikołaja na wiek XV, zaś wieży na wiek XVII; w roku 1647 zniszczeniu uległa kościelna dzwonnica; w roku 1883 rozebrano grożący zawaleniem dach nad nawą główną i zakrystią; do najcenniejszego wyposażenia kościoła (wyposażenie barokowe) zaliczyć należy: obraz przedstawiający koronację św. Mikołaja, wizerunek św. Marii Magdaleny, ambona, chrzcielnica, drewniana figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem; w północnej ścianie świątyni znajduje się tak zwane ossuarium, czyli pomieszczenie, w którym umieszczono szczątki zmarłych, przeniesione ze zlikwidowanego cmentarza starego; obiekt wpisany został do rejestru zabytków województwa pomorskiego i podlega ochronie prawnej)
  • ogrodzenie drewniane
  • krzyż

osoby widoczne:

  • mieszkańcy Lisewa
  • dzieci
  • parafianie

osoby powiązane:

  • ks. kanonik Bogdan Pałubicki – w latach 1979-2012 proboszcz Parafii św. Mikołaja w Lisewie Malborskim
  • ks. Andrzej Jaździewski – w latach 2012-2019 proboszcz Parafii św. Mikołaja w Lisewie Malborskim
  • ks. Radomir Sebunia – od roku 2019 proboszcz Parafii św. Mikołaja w Lisewie Malborskim

opis fizyczny:

pocztówka w sepii (fotograficzna)

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt298

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content