Tczew. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie – widok z góry (zdjęcie wykonane z wieży Kościoła pw. św. Stanisława Kostki)

Tczew. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie – widok z góry (zdjęcie wykonane z wieży Kościoła pw. św. Stanisława Kostki)

Tczew. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie – widok z góry (zdjęcie wykonane z wieży Kościoła pw. św. Stanisława Kostki)

obiekty widoczne:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • linia domów przy obecnej ulicy Sobieskiego / Nowe Miasto (okazałe kamienice wybudowane przez pierwszą w dziejach miasta spółdzielnię mieszkaniową – chodzi o powołaną z inicjatywy burmistrza Tczewa Ludwika Dembskiego Urzędniczą Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową; pierwsze obiekty mieszkalne wzniesiono przy ulicy Sobieskiego w latach 1899-1901)
 • budynek Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Gdańskiej 2 – obiekt widoczny w tle (21 lipca 1959 roku miał miejsce akt wmurowania kamienia węgielnego pod budowę tak zwanej Szkoły Tysiąclecia; uroczystego przecięcia wstęgi dokonał poseł na Sejm, wiceadmirał Zdzisław Studziński, patronat nad Szkołą objęła Wyższa szkoła Marynarki Wojennej w Gdyni)
 • budynek przy ulicy Łaziennej 12 / współcześnie siedziba Banku Millenium (czas powstania obiektu: 1909 rok; kamienica będąca własnością W. Klinka; 1910-1920 – rozbudowa obiektu w kierunku wschodnim; w okresie międzywojennym siedziba tczewskiego oddziału Banku Polskiego podlegającego Naczelnej Dyrekcji Banku Polskiego w Warszawie (firmanci: Bogusław Handtke, Józef Szwestka); w roku 1924 w kamienicy przy ulicy Łaziennej 12 mieszkali bądź prowadzili działalność: Władysław Kozatkiewicz – zastępca dyrektora Banku Polskiego, Jan Musielak – woźny, Kazimierz Szymoński – dyrektor Banku Polskiego / za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku)
 • budynek przy ulicy Łaziennej 11 (czas powstania obiektu: około 1912 roku; zachowana dokumentacja dotycząca niezrealizowanego projektu z roku 1910 [projekt dla mistrza kowalskiego Jeppa]; w roku 1912 wprowadzono zmiany projektowe w układzie parteru [wł. J. Woller]; w okresie międzywojennym w budynku mieściła się Hurtownia Towarów Kolonialnych N. Żabiński i S-ka / za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku)
 • budynek przy ulicy Łaziennej 10 – w kadrze widoczny fragment obiektu (czas powstania obiektu: 1909 rok; obiekt mieszkalny będący własnością W. Urbana; w roku 1924 w budynku przy ulicy Łaziennej 10 mieszkali bądź prowadzili działalność: Aleksander Bruniecki – asystent, Franciszek Czapiewski – kolejarz, Jan Guza – urzędnik, Zygmunt Kamieński – kupiec, Otton Nikczyński – kolejarz, Mikołaj Polasik – urzędnik, Konrad Rybicki – krawiec, Paweł Witt – kierownik / za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku)

obiekty powiązane:

 • Kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)

uwagi dotyczące obiektów:

 • brak w kadrze budynku przy ulicy Łaziennej 11A (obiekt w obecnym kształcie wzniesiono w latach 90. XX wieku – mieścił się tam między innymi sklep spożywczy „Richter”; wcześniej w rejonie obecnej ulicy Łaziennej 11A znajdował się budynek mieszkalny (w roku 1924 w kamienicy 11A mieszkali bądź prowadzili działalność: Edward Błażejewski – urzędnik, Jadwiga Reiska – wdowa, Nikodem Żabiński – kupiec, właściciel budynku mieszkalnego przy ulicy Łaziennej 11a / za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku)

instytucje powiązane:

 • Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa – powołana została do życia 26 sierpnia 1898 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza Tczewa Ludwika Dembskiego; w październiku 1898 r., z ramienia tczewskiej spółdzielni, zakupiono 3 tys. m² gruntu przy ul. Sobieskiego [daw. Gosslerstrasse, Ringstrasse], celem wybudowania czterech domów z 27 mieszkaniami; 23 kwietnia 1900 r. mieszkania te formalnie przekazano lokatorom; w dziesięć lat później Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa zajęła się budową domów przy ul. Paderewskiego (12, 13, 14) i ul. Stromej (1-5); do roku 1918 wzniesiono w Tczewie łącznie 16 obiektów mieszkalnych z 97 lokalami; kolejne domy, m.in. przy ul. Sobieskiego 34, 35, Wybickiego 22 i Paderewskiego 15 wybudowano w latach 30. XX wieku; z kolei pierwszą inwestycją tczewskiej spółdzielni, po zakończeniu II wojny światowej, był budynek z 32. lokalami mieszkalnymi przy ul. Sobieskiego 19 oddany do użytku dopiero w 1960 roku. Przez kolejne lata, począwszy od roku 1945 aż do roku 1960 działalność spółdzielni ograniczała się wyłącznie do remontu zdewastowanych i zniszczonych w wyniku działań wojennych budynków. 29 listopada 1945 r. Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa przemianowana została na „Spółdzielnię Mieszkaniową Pracowników Państwowych i Samorządowych”, w roku 1964 po raz kolejny zmieniono nazwę instytucji, tym razem na „Powiatową Spółdzielnię Mieszkaniową w Tczewie”, by w 1976 r. ostatecznie przyjąć obowiązującą po dziś dzień nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie.

osoby powiązane:

 • Bronisław Goździelewski – nauczyciel obecny podczas aktu wmurowania kamienia węgielnego po budowę obecnej SSP nr 2
 • Jadwiga Ławna – nauczycielka obecna podczas aktu wmurowania kamienia węgielnego po budowę obecnej SSP nr 2
 • Zdzisław Studziński – poseł na Sejm
 • Norbert Sobecki – kierownik Szkoły Tysiąclecia (obecnie: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi)
 • Ludwik Dembski – burmistrz miasta Tczewa
 • W. Klink – właściciel budynku przy ulicy Łaziennej 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Władysław Kozatkiewicz – zastępca dyrektora Banku Polskiego
 • Kazimierz Szymoński – dyrektor Banku Polskiego
 • J. Woller – właściciel kamienicy przy ulicy Łaziennej 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • W. Urban – właściciel kamienicy przy ulicy Łaziennej 10 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją

osoby powiązane (patrz: nota wydawnicza na rewersie karty korespondencyjnej):

 • K. Jabłoński [Krzysztof Jabłoński] – artysta fotograf, historyk, teoretyk fotografii, autor i współautor wystaw indywidualnych, zbiorowych, poplenerowych, pokonkursowych, krajowych oraz międzynarodowych, w 1957 roku przyjęty w poczet członków rzeczywistych Związku Polskich Artystów Fotografików, odznaczony między innymi Medalem za Zasługi dla ZHP, Odznaką za Zasługi dla Warszawy, Medalem im. Jana Bułhaka, uhonorowany tytułem Artiste FIAP [Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej FIAP]

datowanie:

lata 60. XX wieku; po roku 1961 [w sobotę 2 września 1961 dokonano uroczystego otwarcia Szkoły Tysiąclecia; obecnie SSP 2 Tczew]; datowanie uszczegółowione: 1966 rok [rok zapisany odręcznie na rewersie karty korespondencyjnej]

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. nakładem PTTK Zakład Wytwórczy „Foto-Pam” Wrocław (z adnotacją: Wszelkie prawa zastrzeżone); fot. K. Jabłoński

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt316

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content