Tczew. Wiatrak typu holenderskiego

Tczew. Wiatrak typu holenderskiego

Tczew. Wiatrak typu holenderskiego

obiekty widoczne:

  • wiatrak tczewski / wpisany do krajowego rejestru zabytków; obiekt zlokalizowany przy ulicy Wojska Polskiego na zapleczu działki numer 18 (na początku XX wieku w zabudowaniach sąsiadujących z wiatrakiem działał m.in. punkt sprzedaży produktów mącznych, a także punkt sprzedaży siana, słomy oraz sieczki będący własnością młynarza Waltera Schulza; tczewski wiatrak typu holenderskiego założony został na rzucie ośmioboku, jest obiektem podpiwniczonym, wzniesionym na ceglanej podmurówce; stanowi pamiątkę po dawnych obiektach młynarskich; jako jedyny przetrwał do czasów współczesnych [dawniej na terenie miasta, jak również na terenach podmiejskich działały dwa inne wiatraki, jeden zlokalizowany był w rejonie obecnego osiedla Suchostrzygi (w okolicy świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła), drugi zaś znajdował się przy dawnej Szosie Starogardzkiej / obecnie ulica 30 Stycznia]; tczewski wiatrak powstał w drugiej połowie XIX wieku / około 1891 roku, posiada unikatowe pięcioramienne skrzydło, od roku 1983 znajduje się w rękach prywatnych; w latach 60., 70. oraz na początku lat 80.-tych wiatrak zwyczajowo nazywano wiatrakiem harcerskim, swoje harcówki miały tu bowiem lokalne drużyny i szczepy harcerskie, zaś obok w parterowym pawilonie znajdowała się siedziba tczewskiej Komendy Hufca ZHP)

osoby powiązane:

  • Walter Schulz – młynarz, właściciel działki przy ul. Wojska Polskiego 18 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją

osoby powiązane (patrz: nota wydawnicza na rewersie karty korespondencyjnej)

  • Jan Siudecki (1921-1986) – fotograf,  od 1954 roku członek rzeczywisty ZPAF [Związek Polskich Artystów Fotografików], uczestnik Powstania Warszawskiego [saper w I Batalionie Saperów / pseudonim „Davos”]

datowanie:

lata 60. XX wieku

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); fot. J. Siudecki; wyd. nakładem Biura Wydawniczego „Ruch” (z adnotacją; Wszelkie prawa zastrzeżone)
  • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – rozwiązanie hasła głównego krzyżówki zamieszczonej w numerze czwartym Gazety Tczewskiej (nadawca: Mariusz Maciejewicz, ulica Jodłowa, Tczew ; adresat: Gazeta Tczewska, ulica Łazienna, Tczew)
  • na rewersie błędny podpis: „Wiatrak w okolicy Tczewa”

uwagi:

na odwrocie dwa stemple pocztowe Tczew z nieczytelną datą

sygnatura:

Poczt358

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content