Tczew. Kościół Rzymskokatolicki pw. Świętego Józefa przy skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Sobieskiego

Tczew. Kościół Rzymskokatolicki pw. Świętego Józefa przy skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Sobieskiego

Tczew. Kościół Rzymskokatolicki pw. Świętego Józefa przy obecnym skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Sobieskiego – Dirschau. Katholische Kirche

obiekty widoczne:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Józefa przy skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Sobieskiego / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem [budowę obiektu ukończono w 1936 roku; autorem projektu świątyni był inżynier Stefan Cybichowski]
 • kamienica narożna przy ulicy Gdańskiej 5 / dawniej: spichlerz w zespole Tczewskiego Domu Chleba / niem. Dirschauer Brotfabrik (obiekt wybudowany w latach 1896-1898 [w szczycie budynku widoczna data: 1898]; pierwszym właścicielem obiektu był młynarz Johann Großkopf ; w Ewidencji Dóbr Kultury błędnie zapisano nazwisko pierwszego właściciela: Johan Goss Kopt)
 • Dom Stowarzyszeń / Dawny Dom Parafialny Św. Józefa przy obecnej ulicy Gdańskiej 3-4 / niem. Vereinshaus Dirschau-Neustadt, St. Josephshaus (obiekt wybudowany przez Stowarzyszenie Czeladzi Katolickiej w 1909 roku, początkowo pełnił rolę gospody, w grudniu 1915 roku, po utworzeniu w ramach parafii staromiejskiej obwodu duszpasterskiego dla tak zwanego Nowego Miasta, przekształcony w Dom św. Józefa, w czerwcu 1920 roku sprzedany Towarzystwu Budowy Kościoła Św. Józefa)
 • fragment ulicy Gdańskiej / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem

osoby powiązane:

 • Stefan Cybichowski – inżynier, autor projektu tczewskiej świątyni nowomiejskiej (chodzi o Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Józefa przy skrzyżowaniu obecnych ulic Gdańskiej i Sobieskiego)
 • Johann Großkopf [w Ewidencji Dóbr Kultury błędnie zapisano nazwisko pierwszego właściciela obiektu: Johan Goss Kopt] – młynarz, pierwszy właściciel budynku zlokalizowanego przy ulicy Gdańskiej 5 [zgodnie z obowiązującą współcześnie numeracją]
 • Ksiądz Bernard Bączkowski – pierwszy proboszcz Parafii Nowomiejskiej w Tczewie; 23 marca 1927 roku ks. Bernard Bączkowski otrzymał dekret Władzy Biskupiej mianujący go proboszczem parafii w Chełmnie; 25 kwietnia odbyła się pożegnalna msza i ostatecznie ks. Bernard opuścił parafię św. Józefa w Tczewie 1 maja 1927 roku; jego miejsce zajął ks. Władysław Młyński
 • ks. Władysław Młyński – kanonik honorowy Kapituły Chełmińskiej, budowniczy kościoła nowomiejskiego, długoletni proboszcz parafii pw. Świętego Józefa w Tczewie [14 maja 1927 roku – objęcie Parafii przez Ks. Władysława Młyńskiego; 23 września 1930 roku – wizytacja Ks. Biskupa Okoniewskiego, ustanowienie Ks. Kuratusa Władysława Młyńskiego Proboszczem „ad honores”]

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

organizacje / instytucje powiązane:

 • Towarzystwo Budowy Kościoła Świętego Józefa powołane do życia 24 lipca 1916 roku z inicjatywy Księdza Bernarda Bączkowskiego – pierwszego proboszcza Parafii Nowomiejskiej w Tczewie (Towarzystwo pod kierownictwem księdza proboszcza zbierało fundusze na przebudowę oraz wyposażenie tymczasowego kościoła nowomiejskiego; po przejęciu budynków Domu Świętego Józefa (2 czerwca 1920 roku) zajęto się modernizacją dużej sali oraz obiektów przeznaczonych na plebanię; 1 stycznia 1921 roku parafia św. Józefa stała się samodzielną parafią; w dniach 31 maja – 2 czerwca 1924 roku odbył się w Tczewie „Pierwszy Zjazd Katolicki na diecezję Chełmińską” podczas którego ówczesny Prymas Polski ks. kardynał Dalbor oraz przyszły prymas (wówczas Apostolski Administrator Górnego Śląska) J. E. ks. kardynał Hlond odprawili mszę w nowo wybudowanym kościele św. Józefa w Tczewie)
 • Towarzystwo Czeladzi Katolickiej / Stowarzyszenie Czeladzi Katolickiej – organizacja kościelna powstała w 1866 roku, skupiająca głównie młodych pracowników najemnych: kolejarzy, czeladników i robotników (obiekty powiązane: budynek przy ulicy 30 Stycznia 57/58; współcześnie: Biały Domek; dawniej tak zwany Dom Czeladzi Katolickiej – międzywojenna siedziba Towarzystwa Czeladzi Katolickiej,budynek wzniesiony w latach 1927-1929 ze składek własnych towarzystwa oraz datków mieszkańców Tczewa)

datowanie:

1939-1942 [przed wysłaniem karty pocztowej]

okupacja hitlerowska [por. widoczny na rewersie karty korespondencyjnej znaczek Deutsches Reich z wizerunkiem Adolfa Hitlera]

w kadrze widoczny Kościół Rzymskokatolicki pw. Świętego Józefa – budowę obiektu ukończono w 1936 roku – nadruk w języku niemieckim wskazuje na okres okupacji hitlerowskiej

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na rok 1943 / prawdopodobnie 11 sierpnia (adresat: Leokadia Mazurkiewicz)
 • karta pocztowa adresowana do Prust-Bagnitz, Tuchel / współcześnie: Pruszcz-Bagienica – nieczynna stacja kolejowa w Pruszczu, w powiecie tucholskim, w województwie kujawsko-pomorskim

uwagi:

 • na odwrocie widoczny fragment stempla pocztowego (data nieczytelna)
 • na rewersie znaczek Deutsches Reich z wizerunkiem Adolfa Hitlera

sygnatura:

Poczt371

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content