Tczew. Państwowe Liceum Pedagogiczne. W latach 1920-1930 Szkoła Morska. Obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Szkoły Morskiej 1

Tczew. Państwowe Liceum Pedagogiczne. W latach 1920-1930 Szkoła Morska. Obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Szkoły Morskiej 1

Tczew. Państwowe Liceum Pedagogiczne. W latach 1920-1930 Szkoła Morska. Obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Szkoły Morskiej 1

obiekty widoczne:

  • pierwotnie Szkoła żeńska [niem. Mädchenschule] / w latach 1920-1930 Szkoła Morska / w latach 1945-1969 Państwowe Liceum Pedagogiczne / obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1 (budowę powszechnej szkoły żeńskiej rozpoczęto w Tczewie w roku 1911; w roku 1914 w wyposażonym w centralne ogrzewanie budynku szkolnym dowództwo pruskiej armii zorganizowało lazaret dla rannych żołnierzy; w kolejnych latach – od roku 1916 – w budynku mieściły się koszary niemieckiej straży granicznej – koszary Grenzschutzu, w latach 1920-1930 swoją siedzibę miała w tym miejscu pierwsza w Polsce Szkoła Morska, założona przez kmdra Antoniego Garnuszewskiego; wiosną 1930 roku Szkołę Morską przeniesiono do Gdyni, od tego też roku w budynku zaczęła działać Szkoła Powszechna nr 5 przekształcona następnie, w roku 1945, w Liceum Pedagogiczne)
  • boisko szkolne

osoby powiązane:

  • kmdr Antoni Garnuszewski – inżynier komunikacji, założyciel tczewskiej Szkoły Morskiej (dyrektor placówki), autor pierwszych polskich podręczników z zakresu budownictwa okrętowego („Budowa okrętu” i „Teoria okrętu”), od sierpnia 1929 roku naczelnik wydziału administracji morskiej oraz zastępca dyrektora gdyńskiego Urzędu Morskiego
  • Jan Isakiewicz – pierwszy dyrektor Państwowego Liceum Pedagogicznego [J. Isakiewicz przejął budynek po dawnej Szkole Morskiej; pod koniec wojny, podobnie jak inne budynki szkolne, obiekt przy obecnej ulicy Szkoły Morskiej 1 przeznaczony został na potrzeby koncentrowanych w mieście niemieckich jednostek wojskowych; po wojnie zaistniała konieczność jak najszybszego wykształcenia nowej kadry nauczycielskiej; w roku 1945 Państwowe Liceum Pedagogiczne w Tczewie było pierwszą i jedyną tego rodzaju placówką w powiecie tczewskim oraz w sąsiednich powiatach, cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że dość szybko podjęto decyzję o rozbudowaniu poddasza i zorganizowania w nim internatu dla uczniów pochodzących spoza Tczewa)
  • Adam Jabłoński – w 1966 roku dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, wcześniej dyrektor Państwowego Liceum Pedagogicznego w Tczewie [w roku 1967 w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie, od roku 1966 działającym w budynku przy obecnej ulicy Szkoły Morskiej 1, odbyła się matura; świadectwo dojrzałości otrzymało 67 absolwentów]

osoby widoczne:

młodzież szkolna / uczniowie

osoby powiązane (patrz: nota wydawnicza na rewersie karty korespondencyjnej):

  • K. Jabłoński [Krzysztof Jabłoński] – artysta fotograf, historyk, teoretyk fotografii, autor i współautor wystaw indywidualnych, zbiorowych, poplenerowych, pokonkursowych, krajowych oraz międzynarodowych, w 1957 roku przyjęty w poczet członków rzeczywistych Związku Polskich Artystów Fotografików, odznaczony między innymi Medalem za Zasługi dla ZHP, Odznaką za Zasługi dla Warszawy, Medalem im. Jana Bułhaka, uhonorowany tytułem Artiste FIAP [Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej FIAP]

datowanie:

1945-1966 (w drugiej połowie lat 60-tych władze oświatowe postanowiły zakończyć działalność liceów pedagogicznych, które jak uznano, spełniły już swoje główne zadanie, a więc przygotowanie kadry pedagogicznej dla powojennej oświaty)

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); fot. K. Jabłoński; wyd. nakładem Biura Wydawniczego „Ruch” (z adnotacją: Wszelkie prawa zastrzeżone)
  • karta pocztowa uszkodzona (przycięte rogi)

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt372

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content