Tczew. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Józefa / Nowe Miasto

Tczew. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Józefa / Nowe Miasto

Tczew. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Józefa / Nowe Miasto

obiekty widoczne:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Józefa przy skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Sobieskiego [budowę obiektu ukończono w 1936 roku; autorem projektu świątyni był inżynier Stefan Cybichowski]
 • kamienica narożna przy ulicy Gdańskiej 5 / dawniej: spichlerz w zespole Tczewskiego Domu Chleba / niem. Dirschauer Brotfabrik (obiekt wybudowany w latach 1896-1898 [w szczycie budynku widoczna data: 1898]; pierwszym właścicielem obiektu był młynarz Johann Großkopf ; w Ewidencji Dóbr Kultury błędnie zapisano nazwisko pierwszego właściciela: Johan Goss Kopt)
 • fragment budynku przy ulicy Gdańskiej 4 / daw. Dom Stowarzyszeń / Dom Parafialny Św. Józefa / niem. Vereinshaus Dirschau-Neustadt, St. Josephshaus (obiekt wybudowany przez Stowarzyszenie Czeladzi Katolickiej w 1909 roku, początkowo pełnił rolę gospody, w grudniu 1915 roku, po utworzeniu w ramach parafii staromiejskiej obwodu duszpasterskiego dla tak zwanego Nowego Miasta, przekształcony w Dom św. Józefa, w czerwcu 1920 roku sprzedany Towarzystwu Budowy Kościoła Św. Józefa)
 • fragment ulicy Gdańskiej
 • oświetlenie uliczne

osoby powiązane:

 • Stefan Cybichowski – inżynier, autor projektu tczewskiej świątyni nowomiejskiej (chodzi o Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Józefa przy skrzyżowaniu obecnych ulic Gdańskiej i Sobieskiego)
 • Johann Großkopf [w Ewidencji Dóbr Kultury błędnie zapisano nazwisko pierwszego właściciela obiektu: Johan Goss Kopt] – młynarz, pierwszy właściciel budynku zlokalizowanego przy ulicy Gdańskiej 5 [zgodnie z obowiązującą współcześnie numeracją]
 • ks. Bernard Bączkowski – pierwszy proboszcz Parafii Nowomiejskiej w Tczewie; 23 marca 1927 roku ks. Bernard Bączkowski otrzymał dekret Władzy Biskupiej mianujący go proboszczem parafii w Chełmnie; 25 kwietnia odbyła się pożegnalna msza i ostatecznie ks. Bernard opuścił parafię św. Józefa w Tczewie 1 maja 1927 roku; jego miejsce zajął ks. Władysław Młyński
 • ks. Władysław Młyński – kanonik honorowy Kapituły Chełmińskiej, budowniczy kościoła nowomiejskiego, długoletni proboszcz parafii pw. Świętego Józefa w Tczewie [14 maja 1927 roku – objęcie Parafii przez Ks. Władysława Młyńskiego; 23 września 1930 roku – wizytacja Ks. Biskupa Okoniewskiego, ustanowienie Ks. Kuratusa Władysława Młyńskiego Proboszczem „ad honores”]
 • ks. Józef Rocławski – w latach 1972-1992 proboszcz Parafii Św. Józefa w Tczewie
 • ks. Antoni Dunajski – Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, członek Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Akademickiego, kapelan honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej; od 1 stycznia 1992 roku proboszcz parafii pw. Św. Józefa w Tczewie, naukowo związany z zespołem polskich norwidologów, w szczególności z Instytutem Badań nad Twórczością Cypriana Kamila Norwida KUL, asystent kościelny „Pielgrzyma”, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie; przewodniczący Rady Programowej Katolickiej Rozgłośni diecezjalnej „Radio Głos”, cenzor ksiąg religijnych, delegat ds. nowych ruchów kościelnych / za: https://www.diecezja-pelplin.pl/kaplani/spis-kaplanow/245-ks-antoni-dunajski
 • ks. bp Stanisław Wojciech Okoniewski – duchowny rzymskokatolicki, w latach 1926-1944 biskup chełmiński; odznaczony między innymi: Krzyżem Komandorskim (1927 rok), Krzyżem Niepodległości (1934 rok), Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski (27 czerwca 1936 roku; odznaczenie cywilne przyjęte z rąk Prezydenta Ignacego Mościckiego), a także „Białym Krukiem” i Wielką Wstęgą Inkunabułu in Folio z cymeliami za zasługi na polu bibliofilskim, bibliotekarskim i naukowym (Pelplin, 1938 rok); 21 czerwca 1936 roku ks. biskup Stanisław Okoniewski, ordynariusz diecezji chełmińskiej, dokonał uroczystej konsekracja kościoła pw. Świętego Józefa w Tczewie; dnia 17 maja 1931 roku ks. biskup poświęcił również cmentarz parafii nowomiejskiej

wydarzenia powiązane z parafią nowomiejską (wybrane wizyty księdza biskupa Stanisława Okoniewskiego w Tczewie):

 • 23 września 1930 roku – wizytacja Ks. Biskupa Okoniewskiego w Parafii Nowomiejskiej; ustanowienie Księdza Kuratusa Władysława Młyńskiego Proboszczem „ad honores”
 • 29 maja 1932 roku – uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego przez księdza biskupa Stanisława Okoniewskiego, ordynariusza diecezji chełmińskiej (chodzi o poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Kościoła pw. Świętego Józefa w Tczewie / Nowe Miasto)
 • 21 czerwca 1936 roku – uroczysta konsekracja kościoła pw. Świętego Józefa w Tczewie z udziałem księdza biskupa Okoniewskiego [w przeddzień konsekracji, tj. 20.06.1936 roku, ks. biskup Stanisław Okoniewski poświęcił dzwon „Anna” ufundowany dla parafii nowomiejskiej przez Bractwo Matek / por. artykuł opublikowany na łamach „Gazety Kościerskiej” nr 76, 25.06.1936]

organizacje / instytucje powiązane:

 • Towarzystwo Budowy Kościoła Świętego Józefa powołane do życia 24 lipca 1916 roku z inicjatywy Księdza Bernarda Bączkowskiego – pierwszego proboszcza Parafii Nowomiejskiej w Tczewie (Towarzystwo pod kierownictwem księdza proboszcza zbierało fundusze na przebudowę oraz wyposażenie tymczasowego kościoła nowomiejskiego; po przejęciu budynków Domu Świętego Józefa (2 czerwca 1920 roku) zajęto się modernizacją dużej sali oraz obiektów przeznaczonych na plebanię; 1 stycznia 1921 roku parafia św. Józefa stała się samodzielną parafią; w dniach 31 maja – 2 czerwca 1924 roku odbył się w Tczewie „Pierwszy Zjazd Katolicki na diecezję Chełmińską” podczas którego ówczesny Prymas Polski ks. kardynał Dalbor oraz przyszły prymas (wówczas Apostolski Administrator Górnego Śląska) J. E. ks. kardynał Hlond odprawili mszę w nowo wybudowanym kościele św. Józefa w Tczewie)
 • Towarzystwo Czeladzi Katolickiej / Stowarzyszenie Czeladzi Katolickiej – organizacja kościelna powstała w 1866 roku, skupiająca głównie młodych pracowników najemnych: kolejarzy, czeladników i robotników (obiekty powiązane: budynek przy ulicy 30 Stycznia 57/58; współcześnie: Biały Domek; dawniej tak zwany Dom Czeladzi Katolickiej – międzywojenna siedziba Towarzystwa Czeladzi Katolickiej, budynek wzniesiony w latach 1927-1929 ze składek własnych towarzystwa oraz datków mieszkańców Tczewa)

datowanie:

1998 rok

opis fizyczny:

pocztówka barwna (fotograficzna); fot. Stanisław Zaczyński

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt442

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content