Tczew. Pomnik ku czci pomordowanych w latach 1939-1945 (pomnik znajdujący się w sąsiedztwie dawnej jednostki wojskowej / współcześnie sam obelisk – bez figury)

Tczew. Pomnik ku czci pomordowanych w latach 1939-1945 (pomnik znajdujący się w sąsiedztwie dawnej jednostki wojskowej / współcześnie sam obelisk – bez figury)

Tczew. Pomnik ku czci pomordowanych w latach 1939-1945 (pomnik znajdujący się w sąsiedztwie dawnej jednostki wojskowej / współcześnie sam obelisk – bez figury)

obiekty widoczne:

  • pomnik ku czci pomordowanych w latach 1939-1945 / Pomnik ofiar terroru hitlerowskiego (pomnik znajdujący się w sąsiedztwie dawnej jednostki wojskowej – współcześnie sam obelisk / bez figury)
  • tablica o następującej treści: „Wieczna cześć i pamięć pomordowanym w Lesie Szpęgawskim”
  • tablica o następującej treści: „Wieczna pamięć ofiarom zbrodni okupanta w obozie Sztutowo”
  • tablica o następującej treści: „Chwała rozstrzelanym na Placu Niezłomnych i koszarach Tczewa”

osoby powiązane:

  • F. Duszenko – autor projektu pomnika

osoby powiązane (patrz: nota wydawnicza na rewersie karty korespondencyjnej):

  • J. Makarewicz / Jerzy Makarewicz – fotograf, fotoreporter związany z Centralną Agencją Fotograficzną (CAF) oraz z Krajową Agencją Wydawniczą (KAW)

instytucje powiązane (patrz: nota wydawnicza na rewersie karty korespondencyjnej):

  • Krajowa Agencja Wydawnicza [KAW] – warszawskie wydawnictwo działające w latach 1974-2004; do roku 1991 Krajowa Agencja Wydawnicza wchodziła w skład Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch; w 1991 roku, w związku z przekształceniami koncernu wydawniczego RSW Prasa-Książka-Ruch, Krajowa Agencja Wydawnicza rozpoczęła samodzielną działalność jako Krajowa Agencja Wydawnicza Przedsiębiorstwo Państwowe; w roku 1995 rozpoczął się proces prywatyzacji KAW-u

datowanie:

lata 70. XX wieku; datowanie uszczegółowione: 1977 rok (data / rok zapisany odręcznie na rewersie karty korespondencyjnej)

opis fizyczny:

  • pocztówka barwna (fotograficzna); wyd. nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej (z adnotacją: Wszelkie prawa zastrzeżone); fot. J. Makarewicz
  • na rewersie odręcznie zapisany rok 1977

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt444

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content