Tczew. Pomnik ku czci pomordowanych w latach 1939-1945 (pomnik znajdujący się w sąsiedztwie dawnej

2/2