Malbork. Zamek Wysoki. Zabudowania zamkowe – widok od strony zachodniej. Dziedziniec zamkowy. Arkady. Ratusz Staromiejski

Malbork. Zamek Wysoki. Zabudowania zamkowe – widok od strony zachodniej. Dziedziniec zamkowy. Arkady. Ratusz Staromiejski

Malbork. Zamek Wysoki. Zabudowania zamkowe – widok od strony zachodniej. Dziedziniec zamkowy. Arkady. Ratusz Staromiejski / niem. Marienburg Westpreussen. Hochschloß. Westseite. Kreuzhof. Lauben mit Rathaus

obiekty widoczne:

  • Zamek Wysoki – w skład XIII-wiecznego kompleksu zamkowego wchodzą trzy obiekty: Zamek Wysoki, Zamek Średni oraz Zamek Niski zwany Przedzamczem; członkowie zakonu krzyżackiego opuścili malborską twierdzę w roku 1457 i od tego momentu warownia – choć nigdy w swojej historii nie zdobyta w walce – była wielokrotnie niszczona; na przełomie XIX i XX stulecia na terenie kompleksu prowadzone były intensywne prace konserwatorskie [w latach 1882-1922 koordynatorem prac, a zarazem pomysłodawcą kolejnych rozwiązań był Conrad Steinbrecht, to właśnie Steinbrecht wykreował dzisiejszą wizję zamku, w niektórych przypadkach nie do końca zgodną z krzyżackimi założeniami; pod koniec 1882 roku Steinbrecht opracował wstępny projekt rekonstrukcji Zamku Wysokiego, wszelkie projekty oraz koncepcje przyjęte przez C. Steinbrechta zatwierdzane były kolejno przez rezydującego w Gdańsku rejencyjnego radcę budowlanego oraz radcę budowlanego związanego z Wydziałem Spraw Budowlanych Ministerstwa Robót Publicznych w Berlinie]; na tak zwany Zamek Wysoki składają się: Kościół pw. Najświętszej Marii Panny, Kaplica św. Anny [pełniąca funkcję kaplicy grobowej jedenastu Wielkich Mistrzów Krzyżackich począwszy od Dietricha von Altenburga], Kapitularz / sala narad [zrekonstruowana w latach 1887–1902 według projektu C. Steinbrechta], Kuchnia Konwentu, Refektarz Konwentu [jadalnia], Cela „Witold” [położona w przyziemiu skrzydła północnego], Wieża Gdanisko [zamkowa toaleta z prowadzącym do niej około 60-metrowym gankiem o sklepieniu krzyżowym, przez pewien czas wieża pełniła również funkcje obronne], Wieża Klesza (zrekonstruowana w 1895 roku), Domek Dzwonnika (zrekonstruowany w 1895 roku), Baszta Dietricha, Brama Szewska (prowadząca wprost do miasta) oraz Młyn (zrekonstruowany w 1902 roku)
  • zabudowania zamkowe – widok od strony zachodniej
  • dziedziniec zamkowy / dziedziniec Zamku Wysokiego
  • arkady
  • zadaszona studnia na dziedzińcu Zamku Wysokiego (głębokość studni wynosi około 18-19 metrów; zadaszenie wraz z charakterystyczną rzeźbą pelikana pochodzi z okresu prac konserwatorskich prowadzonych przez Conrada Steinbrechta; zgodnie z przekazami historycznymi pelikan uznawany jest za symbol zakonu krzyżackiego przyjęty w okresie, w którym bracia zakonni rezydowali na terenie Siedmiogrodu)
  • Ratusz Staromiejski (obecne os. Stare Miasto 13) – wzniesiony w latach 1365-1380; zrekonstruowany kolejno w drugiej połowie wieku XV (po zakończeniu wojny trzynastoletniej) oraz w roku 1901 (po pożarze miasta 26 lipca 1899 roku); przez stulecia we wnętrzu ratusza odbywały się zebrania samorządowe oraz uroczystości municypalne; od XIX wieku, w piwnicach ratuszowych, działała restauracja „Ratskeller”, z otwartą w 1925 roku izbą pamięci Paula von Hindenburga; na ścianie malborskiego ratusza znajduje się tablica upamiętniająca działalność Polaków z organizacji „Młody Las” działającej na terenie Powiśla, Warmii i Mazur w latach 1941- 1945 [tablicę ufundowało Stowarzyszenie „Koło Malborskich Przewodników”]; współcześnie w ratuszu odbywają się zajęcia oświatowe prowadzone przez pracowników Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji.

osoby powiązane:

  • Conrad Steinbrecht / Konrad Steinbrecht – niemiecki konserwator zabytków, wieloletni opiekun zamku w Malborku, pracownik Ministerstwa Wyznań Religijnych, kierownik Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku [funkcję tę powierzył Steinbrechtowi minister wyznań religijnych Gustav von Gossler)

datowanie:

1918-1919 [patrz nazwa wydawcy na awersie karty pocztowej – por. rachunek zakładu wydawniczego F. Preuss opatrzony datą 18.11.1918 opublikowany na stronie Marienburg.pl – wątek: Ferdinand Preuss]

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna / karta pocztowa z czterema widokami); wyd. Ferdynand Preuss, Marienburg [Malbork]

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt539

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content