Tczew. Kamienica przy obecnej ulicy Lipowej 5/6 (cukiernia, kawiarnia) / Kamienica narożna

Tczew. Obecny Plac Generała Józefa Hallera w latach międzywojennych (fotografia wykonana w dzień targowy)

Tczew. Cukiernia / Kawiarnia Hermanna Biermanna mieszcząca się w kamienicy przy Placu Generała

9/9