Tczew. Wizytacja wojewody pomorskiego Władysława Raczkiewicza w lipcu 1937 roku osoby widoczne: Wiktor

11/11