Tczew. Widok na ulicę Adama Mickiewicza. Fragment Placu Generała Józefa Hallera / niem.

Tczew. Dawna ulica Dworcowa. Obecnie ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego / niem. Dirschau.

Tczew. Widok na obecną ulicę Jarosława Dąbrowskiego (daw. Poststrasse, Pocztowa, Marszałka Piłsudskiego, Adolf

Tczew. Widok na Plac Generała Józefa Hallera. Fragment ulicy Podgórnej / niem. Dirschau.

Tczew. Dawny dworzec kolejowy – elewacja frontowa budynku dworcowego obiekty widoczne: dworzec

5/5