Tczew. Panorama miasta od strony Wisły / zachodnie pobrzeże Wisły obiekty widoczne: Wisła

Tczew. PZWS [Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych] – wystawa obiekty widoczne: publikacje książkowe

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły (zachodnie pobrzeże Wisły) – kartka świąteczna obiekty

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły (zachodnie pobrzeże Wisły) – kartka świąteczna obiekty

4/4