Tczew. Widok na obecną ulicę Adama Mickiewicza / niem. Dirschau. Lange Strasse obiekty

Tczew. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment ulicy Jarosława Dąbrowskiego. Siedziba Urzędu Miejskiego

Tczew. Widok na obecną ulicę Adama Mickiewicza / niem. Dirschau. Lange Strasse obiekty

Tczew. Dawna Hala Miejska – obecnie Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynała Stefana

8/8