Tczew. Dawna ulica Dworcowa (współcześnie ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – widok od strony Placu Generała Józefa Hallera. Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Tczew. Dawna ulica Dworcowa (współcześnie ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – widok od strony Placu Generała Józefa Hallera. Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Tczew. Dawna ulica Dworcowa (współcześnie ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – widok od strony Placu Generała Józefa Hallera. Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego / niem. Dirschau. Bahnhofstraße

obiekty widoczne:

  • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
  • narożna kamienica rynkowa / elewacja boczna wraz z dawną oficyną przy Placu Generała Józefa Hallera 1 (czas powstania obiektu: 1 połowa XIX wieku; w latach 1891-1939 właścicielem obiektu był kupiec Joseph Sternberg; w okresie międzywojennym na parterze kamienicy mieścił się m.in. sklep z cygarami, papierosami i tytoniem, wł. Marian Wyszyński oraz sklep „Merkur” [sprzęty kuchenne]; za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 r.)
  • kamienica przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 / daw. oficyna boczna nr 6 – obiekt widoczny w tle / prawa strona kadru (czas powstania: I ćwierćwiecze XIX wieku; około 1823 roku działka opisana jako działka z domem mieszkalnym położona w Górnym Mieście, niedaleko kościoła parafialnego; w latach 1903-1910 własność Gustawa Heffena – właściciela cegielni; od roku 1910 właścicielem państwo pruskie)

osoby powiązane:

  • Joseph Sternberg – kupiec, w latach 1891-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
  • Marian Wyszyński – kupiec, w okresie międzywojennym właściciel sklepu z cygarami, papierosami i tytoniem / Plac Generała Józefa Hallera 1 [daw. Rynek 1]
  • Gustaw Heffen – właściciel cegielni, w latach 1903-1910 właściciel kamienicy przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 (daw. oficyna boczna nr 6)

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

datowanie:

1939-1941 [przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. Robert Franke, Hamburg
  • projekt / koncepcja wydawnicza / obraz: Pressebilderdienst Horst Frege, Hamburg
  • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim datowana przez nadawcę na 4 czerwca 1942 roku (adresat: Feliks Tomaszewski, Bromberg [Bydgoszcz])

uwagi:

na rewersie stempel korespondencyjny z datą 4.06.1942

sygnatura:

Poczt169

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content