Tczew. Starostwo / obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Tczew. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment ulicy Jarosława Dąbrowskiego. Siedziba Urzędu Miejskiego

Tczew. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment ulicy Jarosława Dąbrowskiego. Siedziba Urzędu Miejskiego

Tczew. Dawna ulica Dworcowa (obecnie: 1-go Maja) / niem. Dirschau. Bahnhofstraße obiekty

206/206