Tczew. Fragment ulicy A. Mickiewicza. Fragment ulicy Sobieskiego. Osiedle Bajkowe. Plac Generała

Tczew. Stare Miasto. Poczta. Kamienice przy Placu Generała Józefa Hallera – karta

Tczew. Plac Generała Józefa Hallera – wschodnia pierzeja rynku obiekty widoczne: kamienica

Tczew. Plac Wolności / współcześnie Plac Generała Józefa Hallera obiekty widoczne: kamienica

4/4