Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30-go Stycznia 57 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem

Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30-go Stycznia 57 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem

Tczew. Park Miejski – rejon obecnych ulic Kołłątaja i Sienkiewicza / niem. Dirschau.

Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30-go Stycznia 57 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem

Tczew. Park Miejski – rejon obecnych ulic Kołłątaja i Sienkiewicza / niem. Dirschau.

Tczew. Park Miejski – rejon obecnych ulic Kołłątaja i Sienkiewicza / niem. Dirschau.

Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30-go Stycznia 57 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem

7/7