Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30 Stycznia 57 / Szpitale Tczewskie S.A. (daw. Zakład Świętego Jana)

Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30 Stycznia 57 / Szpitale Tczewskie S.A. (daw. Zakład Świętego Jana)

Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30 Stycznia 57 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją – niem. Dirschau. Johanniter-Krankenhaus

obiekty widoczne:

  • Szpital Joannitów będący odpowiedzią władz pruskich na wybudowanie nieistniejącego współcześnie szpitala parafialnego św. Wincentego (czas powstania obiektu: 1897 rok; od 1890 roku działał w Tczewie niewielki szpital, mogący pomieścić jednorazowo 12 pacjentów, niewielkich rozmiarów punkt leczniczy, mieszczący się w budynku przy ul. Wąskiej, prowadzony był przez ewangelickie Stowarzyszenie Diakonis dla Opieki nad Ubogimi i Chorymi w Tczewie (Verein fur Armen-und Krankenpflege durch Diakonissen in Dirschau), po otwarciu szpitala joannickiego (przy obecnej ul. 30 Stycznia), budynek przy ulicy Wąskiej przeznaczono na sierociniec)
  • krzyż maltański – obiekt widoczny na fasadzie budynku (krzyż kawalerski znany również jako krzyż cnót rycerskich, w wersji białej – symbol Joannitów (Zakon Maltański), w wersji zielonej – symbol Lazarytów (Zakon Rycerzy św. Łazarza)

obiekty powiązane:

  • nieistniejący współcześnie Szpital św. Wincentego a Paulo zlokalizowany przy tak zwanych Dawnych Ogrodach / obecnie ulica Ks. Piotra Ściegiennego (lecznica katolicka zwana Szpitalem Św. Wincentego wybudowana została z inicjatywy ówczesnego proboszcza tczewskiej Fary – ks. Roberta Sawickiego; od pierwszych dni działalności placówce przyświecało motto: „Mój Jezu litości, mój Jezu litości na dziś i całą wieczność”; obiekt został doszczętnie zniszczony w marcu 1945 roku, już po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną)

wydarzenia powiązane:

  • 1897 rok – otwarcie Szpitala Joannitów wybudowanego ze środków przekazanych przez władze pruskie i gminę ewangelicką (szpital oddany w użytkowanie joannickiemu zgromadzeniu diakonysek)

datowanie:

widok późniejszy w porównaniu z widokiem przedstawionym na karcie pocztowej nr 813 (patrz: zieleń otaczająca budynek szpitala): https://skarbnica.tczew.pl/2438/tczew-szpital-miejski-przy-ul-30-go-stycznia-57-2/

około 1905 roku [por. typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku: 1900 rok – popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię; w przypadku pocztówki nr 813 mieliśmy do czynienia z tzw. fotokartą / fotografią wtapianą w malowane, litografowane tło: https://skarbnica.tczew.pl/2438/tczew-szpital-miejski-przy-ul-30-go-stycznia-57-2/ ] – około 1910 roku

polskojęzyczny nadruk „Tczew. Szpital Joannitów”, znajdujący się w sąsiedztwie oryginalnego nadruku niemieckojęzycznego, pochodzi z okresu międzywojennego (po roku 1920, czyli po formalnym przyłączeniu Tczewa do Polski, mieszkańcy miasta, nie posiadając jeszcze wydanych własnym sumptem kart widokowych, nanosili zmiany na pocztówki już istniejące na rynku wydawniczym: skreślali bądź zamalowywali dotychczasowe nadruki, starali się zatuszować pruską symbolikę, dołączali podpisy polskojęzyczne)

opis fizyczny:

pocztówka koloryzowana (fotograficzna); wyd. M.R. D. [M. Renner Dirschau]

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt353

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content