Tczew. Dawna wieś włościańska Suchostrzygi (niem. Lunau bei Dirschau). Początek XX wieku

Tczew. Dawna wieś włościańska Suchostrzygi (niem. Lunau bei Dirschau). Początek XX wieku

miejscowość:

Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

  • sklep kolonialny, niem. Colonialwaren / współcześnie ulica Armii Krajowej 52 (czas powstania obiektu: 4. ćwierćwiecze XIX wieku)
  • gospoda, niem. Gasthaus zum Deutscher Kaiser (teren przy obecnej ulicy Armii Krajowej 50A i 52)
  • niemieckojęzyczny szyld „Zur Destillation”
  • powóz konny

hasła powiązane:

Suchostrzygi / Osiedle Suchostrzygi [pierwotnie Łunowo bądź Łuniewo; dawna wieś włościańska powstała w wyniku rozparcelowania dóbr rycerskich, włączona do miasta w lipcu 1952 roku]
wybrane daty / wydarzenia:
I połowa XIV wieku – pierwsza wzmianka o Suchostrzygach (niem. Lunau bądź Launaw); w 1338 roku wł. Augustyn Cegenberg (Cygemberg) herbu Chomąto
XIV wiek (lata zaboru krzyżackiego) – budowa 8-kilometrowego Kanału Młyńskiego (niem. Mühlen Graben, gwar. Milen) łączącego Jezioro Lubiszewskie z Wisłą
1921 rok – powszechny spis ludności (wg stanu na październik 1921 roku wieś Suchostrzygi zamieszkiwało 845 osób, w tym 763 Polaków i 82 Niemców)
1927 rok – poświęcenie sztandaru Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Suchostrzygach k. Tczewa
1 lipca 1952 roku – włączenie Suchostrzyg do Tczewa
od 1954 roku – budowa Kombinatu Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych „Malinowo”
30 marca 1958 roku – uruchomienie linii autobusowej nr 3 (trasa: Plac Wolności [ob. Plac Generała Józefa Hallera] – Osiedle Suchostrzygi)
lata 1975-1985 – budowa bloków, w tym bloków dziesięciopiętrowych, przy obecnych ulicach Armii Krajowej i Władysława Jagiełły, daw. Rutkowskiego i Warskiego (tzw. Suchostrzygi I)
lata 1980-1999 – budowa bloków spółdzielczych przy ulicach Akacjowej, Jodłowej, Brzozowej, Armii Krajowej, Kasztanowej, Jarzębinowej, Jaworowej, Topolowej, Żwirki (tzw. Suchostrzygach II)
lata 1980-1998 – budowa świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, ul. Rokicka (konsekracja: 15 września 1998 roku)
27 października 1982 roku – otwarcie Osiedlowego Klubu Kultury przy ulicy Żwirki (późn. Osiedlowy Dom Kultury, od 2008 roku Spółdzielczy Dom Kultury)
1983 rok – otwarcie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Warskiego, ob. ulica Władysława Jagiełły 8 (współcześnie Szkoła Podstawowa nr 4 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego)
lata 1987-1991 – budowa Szkoły Podstawowej nr 12 przy ulicy Topolowej (od 1995 roku Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bronisława Malinowskiego)
lipiec 2005 roku – rozpoczęcie prac przy budowie domu parafialnego i kościoła pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
lata 2000-2002 – likwidacja sadów „Malinowo”; budowa pierwszych bloków TTBS przy ulicy Armii Krajowej
lata 2013-2016 – budowa bloków deweloperskich przy ulicach generała Grota-Roweckiego, Leopolda Okulickiego, generała Bora-Komorowskiego (teren byłych sadów)

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy wsi włościańskiej Suchostrzygi (niem. Lunau)

datowanie:

1901 [po wybudowaniu obiektu przy obecnej ulicy Armii Krajowej 52] – 1913 [przed wysłaniem karty pocztowej; odręczna data na rewersie: 20.08.1914]

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, historia, osiedle, osiedla Tczew, wieś włościańska, gospodarka, zagadnienia gospodarcze, handel, usługi, gastronomia

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Dirschau, Lunau, Lunau bei Dirschau, sklep kolonialny, Colonialwaren, gospoda, zajazd, Gasthaus zum Deutscher Kaiser, szyld, Zur Destillation, powóz, powóz konny, osiedle Suchostrzygi, ulica Armii Krajowej, ulica Armii Krajowej 52, ulica Armii Krajowej 50A, karta pocztowa, pocztówka, pocztówka fotograficzna, pocztówka koloryzowana, karta korespondencyjna, korespondencja, język niemiecki, korespondencja w języku niemieckim, korespondencja 20.08.1914, Poznań, Posen, Grete Hein, stempel pocztowy, stempel pocztowy 20.08.1914, stempel pocztowy Dirschau 20.08.1914, Ireneusz Dunajski, kolekcja Ireneusz Dunajski, lata 1901-1913, początek XX wieku, XX wiek

opis fizyczny:

  • pocztówka koloryzowana (fotograficzna)
  • korespondencja w języku niemieckim (adresat: Grete Hein, Posen [Poznań], data: 20 sierpnia 1914 roku)
  • na odwrocie stempel pocztowy Dirschau [Tczew] z datą 20.08.1914
  • brak znaczka pocztowego

sygnatura:

Poczt577

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie (kolekcja: Ireneusz Dunajski)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content