Tczew. Uroczystość zakończenia I Kongresu Kociewskiego – zaproszenie

Tczew. Uroczystość zakończenia I Kongresu Kociewskiego – zaproszenie

Uroczystość zakończenia I Kongresu Kociewskiego

Program:

 • wernisaż wystawy „Sztuka ludowa Kociewia”
 • „Muzyka inspirowana folklorem Kociewia” – koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Tczewie
 • „Walory turystyczne Kociewia i ich promocja jako czynnik rozwoju gospodarczego” – spotkanie / obrady przedstawicieli Kociewskiego Porozumienia Samorządowego
 • „Stan i perspektywy pomorskiego ruchu regionalnego na Kociewiu” – spotkanie / obrady przedstawicieli towarzystw regionalnych i organizacji społecznych działających na Kociewiu
 • wystąpienie prof. Józefa Borzyszkowskiego, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Kociewskiego
 • wystąpienie Zdzisława Podkańskiego – wiceministra kultury i sztuki (tytuł referatu: „Polityka kulturalna państwa”)
 • wystąpienie prof. Wiktora Peplińskiego / Uniwersytet Gdański (tytuł referatu: „Wpływ czasopiśmiennictwa pomorsko-kociewskiego na kształtowanie świadomości regionalnej”)
 • wystąpienie Grażyny Zielińskiej – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (tytuł referatu: „Szanse i bariery rozwoju społeczno-gospodarczego Kociewia”)
 • przyjęcie Uchwały I Kongresu Kociewskiego
 • „Panie powstrzymaj głos ostatniego dzwonu” – koncert (wykonawcy: chór „Juventus”, soliści, recytatorzy)
 • Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Jana Bernarda Szlagi

organizator:

 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim
 • Rada Miejska w Tczewie
 • Prezydent Miasta Tczewa
 • Wojewoda Gdański

miejsce spotkania:

 • Muzeum Wisły – Oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, ulica 30 Stycznia 4
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, ulica Gdańska 17
 • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie / Kościół farny
 • Tczewskie Centrum Kultury, ul. 1-go Maja 4 / Dom Kultury Kolejarza / obecnie Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10

wydarzenia powiązane:

 • I Kongres Kociewski [Kociewskie Kongresy organizowane są cyklicznie, począwszy od roku 1995 (do roku 2015 zorganizowano łącznie 5 spotkań kongresowych); celem kolejnych edycji jest m.in. upowszechnianie tradycyjnej sztuki ludowej, promowanie Kociewia ze szczególnym uwzględnieniem jego dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczo-geograficznych, a także integracja regionu w wymiarze instytucjonalnym (chodzi o zacieśnianie współpracy pomiędzy kociewskimi samorządami, instytucjami i organizacjami)]
 • 10-lecie Kociewskiego Kantoru Edytorskiego [Kociewski Kantor Edytorski – lokalna oficyna wydawnicza powstała w 1985 roku przy Tczewskim Centrum Kultury; od 1994 roku sekcja wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie [w 1998 roku na I Ogólnopolskich Targach Wydawnictw Regionalnych Kociewskiemu Kantorowi Edytorskiemu przyznano statuetkę Łukasza Opalińskiego za zajęcie II miejsca w prezentacji wydawnictw regionalnych w Staszowie, natomiast w 2000 roku, podczas I Kościerskich Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej oraz Wydawnictw Promocyjnych „Costerina 2000”, KKE zdobył III miejsce oraz wyróżnienie specjalne za wszechstronność oraz szatę edytorsko-graficzną prezentowanego dorobku; od 1986 roku nakładem KKE wydawany jest „Kociewski Magazyn Regionalny” – kwartalnik o tematyce społeczno-kulturalnej]

osoby powiązane:

 • Mirosław Ostrowski – w latach 1994-1998 przewodniczący tczewskiej Rady Miejskiej, wiceprezydent Tczewa, członek Rady Strategii przy Prezydencie Miasta Tczewa (od 2008 roku), przewodniczący Rady Nadzorczej Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • prof. Józef Borzyszkowski – historyk, profesor nauk humanistycznych, odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, w latach 1990-1996 wicewojewoda gdański, od 1970 roku zawodowo związany z Uniwersytetem Gdańskim, członek Komitetu Nauk Historycznych PAN, w latach 1986-1992 prezes zarządu głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, założyciel i prezes Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, uhonorowany między innymi Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (2005) oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury (2016)
 • Zdzisław Podkański – absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Historyczny), w latach 1972-1973 instruktor w zarządzie wojewódzkim Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, w latach 1975-1980 kierownik wydziału w zarządzie wojewódzkim Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej, w latach 1984-1992 dyrektor biura zarządu głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, w latach 1994-1996 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki, w latach 1996-1997 minister kultury i sztuki w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza, poseł na Sejm II, III i IV kadencji, w latach 2004-2009 poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, wiceprzewodniczący sejmiku lubelskiego VI kadencji, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Międzynarodowej Organizacji Folkloru, przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” [które po uchyleniu rejestracji przez Sąd Apelacyjny w 2007 roku przyjęło nazwę Stronnictwo „Piast”]
 • Grażyna Zielińska – wieloletnia dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, prezes Krajowego Urzędu Pracy, dyrektor generalny Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
 • Wiktor Pepliński – absolwent studiów historycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku (obecnie Uniwersytet Gdański), profesor nauk humanistycznych, medioznawca, od 1975 roku zawodowo związany z Uniwersytetem Gdańskim (kolejno: kierownik Zakładu Nauki o Książce w Instytucie Filologii Polskiej, kierownik Zakładu Socjologii i Historii Dziennikarstwa w Instytucie Filozofii i Socjologii), założyciel Podyplomowego Studium Dziennikarstwa
 • Roman Landowski (1937-2007) – redaktor naczelny „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, pisarz, regionalista, publicysta, miłośnik i piewca Kociewia, członek Związku Literatów Polskich, rodowity Pomorzanin urodzony w Świeciu nad Wisłą, z wykształcenia bibliotekarz, animator kultury, reżyser teatrów amatorskich [w latach 1964-1976 prowadził założony przez siebie teatr poezji i publicystyki – Scena Literacka „Propozycje”]; uhonorowany między innymi Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką Zasłużony Działacz Kultury, medalem Zasłużonym Ziemi Gdańskiej, medalem Pro Domo Trsoviensi, a także lokalnym wyróżnieniem Tczewianin Roku 2000
 • Wojciech Galiński – założyciel i kierownik zespołu „Spes”, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Tczewie (rok szkolny 196/1963; fortepian), autor muzyki do mszy św. (wersja koncertowa i sakralna) wg słów Romana Landowskiego „Panie, powstrzymaj głos ostatniego dzwonu”
 • Damian Galiński – muzyk, laureat dwóch „Turniejów Młodych Talentów” (Tczew ’91, Tczew ’92), absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej w Hanowerze, dyplomowany nauczyciel fortepianu, wnuk Leona Galińskiego, syn Wojciecha Galińskiego, autor opracowania kompozytorsko-aranżacyjnego do mszy św. (wersja koncertowa i sakralna) wg słów Romana Landowskiego „Panie, powstrzymaj głos ostatniego dzwonu”
 • prof. dr hab. ks. bp Jan Bernard Szlaga – profesor nauk teologicznych, w latach 1969–1995 pracownik Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 1984–1988 prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 1988–1992 biskup pomocniczy chełmiński, w latach 1992–2012 biskup diecezjalny pelpliński, członek  Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (od 1983 roku członek czynny), członek Studiorum Novi Testamenti Societas, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich (od 2007 roku członek honorowy)

termin:

19-21 października 1995 roku [19 października 1995 – godz. 17:00; 21 października 1995 – godz. 10:00-18:45]

typ dokumentu:

zaproszenie

forma dokumentu:

karta formatu A4

hasła przedmiotowe:

Tczew,  Kociewie, imprezy regionalne, promocja regionu, regionalizm, dziedzictwo kulturowe, I Kongres Kociewski, Kociewski Kantor Edytorski, 10-lecie Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, jubileusz Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, Sztuka ludowa Kociewia – wystawa, Muzyka inspirowana folklorem Kociewia – koncert, ruch regionalny na Kociewiu, Uchwała I Kongresu Kociewskiego, Panie powstrzymaj głos ostatniego dzwonu – koncert

sygnatura:

DZS251

numer skanu:

dzs_0251

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content