Tczew. Ochotnicza Straż Pożarna.

Tczew. Ochotnicza Straż Pożarna.

Tczew. Ochotnicza Straż Pożarna. Tczewską OSP założono 22 listopada 1896 r. z inicjatywy ówczesnego burmistrza miasta Ludwika Dembskiego – była to trzecia po gniewskiej i pelplińskiej Ochotnicza Straż Pożarna na ziemi gniewsko-tczewskiej.

obiekty powiązane:

 • strażnica przy ulicy Lecha 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (pierwszym gospodarzem obiektu była Franciszek Murawski – do lutego 1940; akt erekcyjny pod budowę nowej strażnicy przy ul. Lecha 11 wmurowano 4 maja 1898 r., dokument podpisali m.in: Ludwik Dembski- burmistrz, członek Miejskiej Deputacji Budowlanej, Hinz – budowniczy miejski, członek Miejskiej Deputacji Budowlanej, Gustaw Klink – kupiec, członek zarządu tczewskiej OSP, Gustaw Liedtke – mistrz piekarski, Schramm – właściciel tczewskiego zakładu fotograficznego, G. Wilke – właściciel tartaku parowego znajdującego się na terenach nadrzecznych)

osoby widoczne:

 • Augustyn Jeep – mistrz kowalstwa, naczelnik tczewskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, od 7 kwietnia 1924 roku członek honorowy OSP
 • Rudolf Gladies – mistrz krawiecki, zastępca naczelnika tczewskiej Ochotniczej Straży Pożarne , od 7 kwietnia 1924 roku członek honorowy OSP

osoby powiązane (członkowie komitetu założycielskiego tczewskiej Ochotniczej Straży Pożarnej):

 • Hinz – budowniczy miejski, członek Miejskiej Deputacji Budowlanej
 • Gustaw Kling/Klink (?) – kupiec
 • Gustaw Liedtke – mistrz piekarski
 • B. Schramm – właściciel tczewskiego zakładu fotograficznego
 • A. Friedrich – kupiec
 • Augustyn Jeep – mistrz kowalstwa
 • Rudolf Gladies – mistrz krawiecki
 • Wilhelm Liebing – zegarmistrz, późniejszy zastępca naczelnika OSP
 • Franciszek Wodtke – mistrz murarski, późniejszy naczelnik OSP

osoby powiązane:

 • Franciszek Murawski – członek tczewskiej Ochotniczej Straży Pożarnej od chwili jej założenia w 1896 roku, pierwszy gospodarz strażnicy przy ul. Lecha 11
 • Ludwik Dembski– burmistrz miasta Tczewa, członek Miejskiej Deputacji Budowlanej
 • Franciszek Paweł Schmidt – naczelnik OSP miasta Tczew w latach 1907-1920

datowanie:

około 1915 [data widoczna na awersie karty pocztowej]

opis fizyczny:

 • pocztówka w sepii (fotograficzna)
 • na awersie odręcznie zapisana data: 15.04.1915
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 25 kwietnia 1915 roku (pocztówka adresowana do Hamburga)

uwagi:

 • na odwrocie stempel pocztowy Dirschau [Tczew] z datą 25.04.1915
 • brak znaczka pocztowego

sygnatura:

Poczt641

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content