Tczew. Ochotnicza Straż Pożarna Miasta Tczewa. W kadrze widoczny fragment budynku szkolnego przy ulicy Obrońców Westerplatte 18 (współcześnie Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza)

Tczew. Ochotnicza Straż Pożarna Miasta Tczewa. W kadrze widoczny fragment budynku szkolnego przy ulicy Obrońców Westerplatte 18 (współcześnie Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza)

Początki miejskiej straży sięgają roku 1896. To właśnie wówczas, z inicjatywy burmistrza Ludwiga Dembskiego (Eichharta), założono Ochotniczą Straż Pożarną Miasta Tczewa – trzeci zastęp ogniowy (po gniewskim i pelplińskim) na ziemi gniewsko-tczewskiej. Uroczyste zaprzysiężenie Zarządu OSP odbyło się 22 marca 1897 roku w sali dawnego progimnazjum (współcześnie Szkoła Podstawowa nr 5 przy ulicy Obrońców Westerplatte 18). Niespełna 50 lat później, 1 kwietnia 1945 roku, utworzono w Tczewie Posterunek Zawodowy przy OSP Miasta Tczewa, przemianowany w roku 1952 na Okręgowe Pogotowie Zawodowe, a następnie, w roku 1954, na Zawodowe Pogotowie Straży Pożarnych w Tczewie.

obiekty / miejsca widoczne:

 • budynek szkolny przy ulicy Obrońców Westerplatte 18 / obecnie: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie (czas powstania obiektu: 1878-1880; pierwotnie szkoła obywatelska pierwszego stopnia, następnie kolejno: od 1882 roku Real Progymnasium Dirschau – szkoła realna / tczewskie progimnazjum, od 1934 roku Państwowe Męskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne, w latach 1945 – 1968 gimnazjum i liceum ogólnokształcące [od 1957 im. Adama Mickiewicza], w latach 1968 – 1973 Zasadnicza Szkoła Dokształcająca];
  historia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza sięga roku 1945, wówczas to, w dniach od 4 do 7 kwietnia, rozpoczęto zapisy do państwowego gimnazjum i liceum ogólnokształcącego typu koedukacyjnego; zajęcia, poprzedzone mszą świętą w kościele farnym, rozpoczęły się 12 maja 1945 roku, początkowo odbywały się w gmachu gimnazjum żeńskiego przy ulicy 30-Stycznia [obecnie siedziba Urzędu Miejskiego; daw. Centrum Edukacji Dorosłych]; dopiero w lipcu 1946 roku gimnazjum i liceum przeniesione zostało do budynku szkolnego przy dawnej ulicy Stalina [obecnie ulica Obrońców Westerplatte 18]; 19 czerwca 1960 roku, w związku z obchodami 40. rocznicy istnienia placówki, odbył się w Tczewie zjazd absolwentów; w okolicznościowym artykule Michał Misiorny w sposób następujący wspomina lata spędzone w murach szkoły: Gdy więc wracam dziś do gimnazjum tczewskiego, nigdy prawie nie pamiętam, że to przede wszystkim okropnie rzeczowa szkoła, prawdziwa wylęgarnia lekarzy, inżynierów (jako bezpośrednie, bądź co bądź zaplecze dwóch najpoważniejszych uczelni gdańskich), że dostarczyła ona i innym zawodom sporo ludzi zdolnych i mądrych, że liczba jej absolwentów sięga tysięcy – i wreszcie – że to buda po prostu zacna i ważna…; w roku szkolnym 1966/1967 rozpoczęto przygotowania do likwidacji tczewskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza; mimo licznych protestów ze strony uczniów, nauczycieli oraz Komitetu Rodzicielskiego szkoła, decyzją władz administracyjnych i partyjnych, oficjalnie zakończyła swoją działalność w roku 1967; w maju 1972 roku Wydział Oświaty podjął decyzję o połączeniu dwóch tczewskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 5 w jedną placówkę oświatową; przez kolejne miesiące zajęcia lekcyjne odbywały się równolegle w budynkach przy ulicy Wodnej oraz przy Placu Świętego Grzegorza, co znacząco utrudniało pracę pedagogom; dopiero w roku 1973 część uczniów przeniesiona została do gmachu przy ulicy Obrońców Westerplatte 18; 9 maja 1975 roku odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Adama Mickiewicza / za: Ocalić od zapomnienia: Zjazd Trzech Liceów : Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicz, Liceum Pedagogiczne, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie : praca zbiorowa / pod red. Bożeny Deja-Gałeckiej, s. 9-17

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • strażnica (akt erekcyjny pod budowę strażnicy przy obecnej ulicy Lecha 11 wmurowano 4 maja 1898 r., dokument podpisali m.in: Ludwik Dembski- burmistrz, członek Miejskiej Deputacji Budowlanej, Hinz – budowniczy miejski, członek Miejskiej Deputacji Budowlanej, Gustaw Klink – kupiec, członek zarządu tczewskiej OSP, Gustaw Liedtke – mistrz piekarski, Schramm – właściciel tczewskiego zakładu fotograficznego, G. Wilke – właściciel tartaku parowego; pierwszym gospodarzem obiektu był Franciszek Murawski – do lutego 1940 roku)

osoby widoczne:

 • Augustyn Jeep – mistrz kowalstwa, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Tczewa, od 7 kwietnia 1924 roku członek honorowy Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Tczewa
 • Rudolf Gladies – mistrz krawiecki, zastępca naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Tczewa, od 7 kwietnia 1924 roku członek honorowy Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Tczewa

osoby powiązane (członkowie komitetu założycielskiego Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Tczewa):

 • Hinz – budowniczy miejski, członek Miejskiej Deputacji Budowlanej
 • Gustaw Kling/Klink (?) – kupiec
 • Gustaw Liedtke – mistrz piekarski
 • B. Schramm – właściciel tczewskiego zakładu fotograficznego
 • A. Friedrich – kupiec
 • Augustyn Jeep – mistrz kowalstwa
 • Rudolf Gladies – mistrz krawiecki
 • Wilhelm Liebing – zegarmistrz, późniejszy zastępca naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Tczewa
 • Franciszek Wodtke – mistrz murarski, późniejszy naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Tczewa

datowanie:

15 kwietnia 1915 [data widoczna na awersie karty korespondencyjnej]

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, pożarnictwo, służby mundurowe, straż pożarna, architektura, historia

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Stare Miasto, ulica Obrońców Westerplatte, ulica Obrońców Westerplatte 18, SP nr 5 Tczew, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie, strażacy, OSP Tczew, Ochotnicza Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna w Tczewie, Ochotnicza Straż Pożarna Miasta Tczewa, pożarnictwo – historia – Tczew, Augustyn Jeep, Rudolf Gladies, karta pocztowa, karta korespondencyjna, sepia

opis fizyczny:

 • pocztówka fotograficzna
 • na awersie odręcznie zapisana data: 15.04.1915
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana na 25 kwietnia 1915 roku (pocztówka adresowana do Hamburga)

uwagi:

 • fotografia w sepii
 • zdjęcie grupowe
 • na odwrocie stempel pocztowy Dirschau [Tczew] z datą 25.04.1915
 • brak znaczka pocztowego

sygnatura:

Poczt641

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie (kolekcja: Ireneusz Dunajski)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content