Tczew. Nieistniejący współcześnie pomnik Cesarza Wilhelma I

Tczew. Nieistniejący współcześnie pomnik Cesarza Wilhelma I

Tczew. Nieistniejący współcześnie pomnik Cesarza Wilhelma I / niem. Dirschau. Krieger-Denkmal

obiekty widoczne:

 • pomnik Cesarza Wilhelma I / chodzi o Wilhelma I Hohenzollerna urodzonego jako Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen (nieistniejący współcześnie pomnik zlokalizowany w rejonie obecnego Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego: w sąsiedztwie ob. Parku im. Mikołaja Kopernikakamienicy narożnej przy obecnym Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 oraz dawnego Kaiserin Auguste Victoria-Schule – Szkoły Żeńskiej im. Cesarzowej Augusty Wiktorii [daw. Centrum Edukacji Dorosłych, od stycznia 2014 roku siedziba Urzędu Miasta] ; 30 stycznia 1920 roku marynarze polscy ściągnęli z cokołu figurę Wilhelma na znak sprzeciwu wobec 148-letniej niewoli pruskiej)
 • godło cesarskie (orzeł z głową zwróconą w prawą stronę)

obiekty / miejsca powiązane:

 • kamienica narożna przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1900)
 • budynek Kaiserin Auguste Victoria Schule / Szkoła żeńska im. Cesarzowej Augusty Wiktorii / w latach 1995-2012 tczewskie Centrum Edukacji Dorosłych / ob. siedziba Urzędu Miejskiego (w roku 1911 placówkę przekształcono w liceum żeńskie, następnie, po odzyskaniu niepodległości, przemianowano je na gimnazjum żeńskie; po reformie oświatowej 1934 roku ośmioletnie dotychczas gimnazjum zastąpiono gimnazjum czteroletnim oraz dwuletnim liceum – od tego czasu szkoła przyjęła nazwę Państwowe Żeńskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne)
 • Park im. Mikołaja Kopernika / daw. Cmentarz ewangelicki

osoby powiązane:

 • Georg Renatus Mayer-Steglitz – autor pomnika
 • Wilhelm I Hohenzollern wł. Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen – cesarz niemiecki

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

datowanie:

1899 rok

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (litograficzna); wyd. S. Jontofsohn, Dirschau [Tczew]
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 25 [lutego 1900 roku]
 • pocztówka adresowana do miejscowości Lahr / współcześnie: Lahr/Schwarzwald – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 • karta pocztowa wysłana z miejscowości Gerwischkehmen – Ostpreussen / współcześnie: Priosjornoje – miejscowość w rosyjskim Obwodzie Kaliningradzkim

uwagi:

 • na odwrocie stempel pocztowy Gerwischkehmen [ob. Priosjornoje] z datą 26.02.1900 oraz stempel pocztowy / korespondencyjny Lahr z datą 28.02.1900
 • brak znaczka pocztowego

sygnatura:

Poczt645

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content