Tczew. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki – widok od strony ulicy Dominikańskiej

Tczew. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki – widok od strony ulicy Dominikańskiej

Tczew. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki – widok od strony ulicy Dominikańskiej / niem. Dirschau. Evangelische Kirche

obiekty widoczne:

 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • mur dawnego cmentarza przyfarnego
 • fragment kostnicy
 • Plac Św. Grzegorza / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (daw. Plac Komuny Paryskiej; w czasach protestantów również Plac Św. Jerzego)
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) – obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
 • budynki przy obecnej ulicy Mestwina (daw. Hintergasse, St. Georgen Hintere, St. Georgen Hintergasse)
 • budynek narożny przy ulicy Dominikańskiej 4 [zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją] – na zdjęciu widoczny fragment budynku / prawa strona kadru (czas powstania obiektu: około 1890 roku, budynek wzniesiony na działce będącej własnością kościoła parafialnego)

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • szkoła tzw. Biała / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1871 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • szkoła tzw. Czerwona/ obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1891 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)

osoby widoczne:

uczniowie szkoły staromiejskiej istniejącej w Tczewie od roku 1871 [chodzi o staromiejską szkołę męską i staromiejską szkołę żeńską]

datowanie:

1891 [kamienica narożna przy ob. ul. Dominikańskiej 4] – 1914 [przed wysłaniem karty pocztowej] ; datowanie uszczegółowione: 1900-1914 [por. typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku / od 1900 roku nastąpiła popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. Schaar
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 11 lutego [1915 roku] (adresat: Frau Emma Ruland, Bitterfeld / współcześnie: dzielnica miasta Bitterfeld-Wolfen w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt)

uwagi:

 • na odwrocie stempel pocztowy / korespondencyjny Dirschau [Tczew] z datą 12.02.1915
 • brak znaczka pocztowego

sygnatura:

Poczt646

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content