Tczew. Gród Sambora 1260-1960

Tczew. Gród Sambora 1260-1960

Tczew. Gród Sambora 1260-1960. Panorama od strony Wisły. Kościół św. Józefa. Fara z XIV wieku. Barki na Wiśle. Ulica Wojska Polskiego

obiekty widoczne:

 • Wisła
 • barki na Wiśle
 • łódź
 • autobus marki Jelcz 043 (potocznie zwany „Ogórkiem”)
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Józefa przy obecnym skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Sobieskiego [budowę obiektu ukończono w 1936 roku; autorem projektu świątyni był inżynier Stefan Cybichowski]
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) – obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
 • szkoła tzw. Biała / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1871 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • szkoła tzw. Czerwona/ obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1891 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 16 (czas powstania obiektu w obecnym kształcie: 1907 rok (?) ; wzniesiono wówczas nowy budynek mieszkalny wraz z domem przeznaczonym do prowadzenia interesów)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 18 (czas powstania obiektu: około 1890 roku)
 • budynek przy ulicy Zamkowej 21 (czas powstania obiektu: około 1905 roku)
 • kamienice bliźniacze przy ulicy Zamkowej 19A i 19B (czas powstania obiektów: 1913 rok)
 • fragment ulicy Wojska Polskiego
 • budynek przy ulicy Wojska Polskiego 31 (czas powstania obiektu: około 1910 roku)
 • wiadukt
 • kamienica przy ulicy Wojska Polskiego 7 (czas powstania obiektu: 1908 rok, kamienica wybudowana dla H. Klippela)
 • kamienica przy ulicy Wojska Polskiego 30
 • kamienica przy ulicy Wojska Polskiego 29
 • kamienice przy ulicy J. Sobieskiego – widoczne w tle

osoby powiązane:

 • Sambor II – książę lubiszewsko-tczewski, syn Mściwoja I, ojciec Małgorzaty Samborówny
 • Stefan Cybichowski – inżynier, autor projektu tczewskiej świątyni nowomiejskiej
 • ks. Bernard Bączkowski – pierwszy proboszcz Parafii Nowomiejskiej w Tczewie; 23 marca 1927 roku ks. Bernard Bączkowski otrzymał dekret Władzy Biskupiej mianujący go proboszczem parafii w Chełmnie; 25 kwietnia odbyła się pożegnalna msza i ostatecznie ks. Bernard opuścił parafię św. Józefa w Tczewie 1 maja 1927 roku; jego miejsce zajął ks. Władysław Młyński
 • ks. Władysław Młyński – budowniczy i długoletni proboszcz parafii św. Józefa w Tczewie
 • H. Klippel – właściciel kamienicy przy ulicy Wojska Polskiego 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją

organizacje / instytucje powiązane:

 • Towarzystwo Budowy Kościoła Świętego Józefa powołane do życia 24 lipca 1916 roku z inicjatywy Księdza Bernarda Bączkowskiego – pierwszego proboszcza Parafii Nowomiejskiej w Tczewie (Towarzystwo pod kierownictwem księdza proboszcza zbierało fundusze na przebudowę oraz wyposażenie tymczasowego kościoła nowomiejskiego; po przejęciu budynków Domu Świętego Józefa (2 czerwca 1920 roku) zajęto się modernizacją dużej sali oraz obiektów przeznaczonych na plebanię; 1 stycznia 1921 roku parafia św. Józefa stała się samodzielną parafią; w dniach 31 maja – 2 czerwca 1924 roku odbył się w Tczewie „Pierwszy Zjazd Katolicki na diecezję Chełmińską” podczas którego ówczesny Prymas Polski ks. kardynał Dalbor oraz przyszły prymas (wówczas Apostolski Administrator Górnego Śląska) J. E. ks. kardynał Hlond odprawili mszę w nowo wybudowanym kościele św. Józefa w Tczewie)

datowanie:

przełom lat 50. i 60. XX wieku

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna / z pięcioma widokami); wyd. Spółdzielnia Inwalidów Tczew (z adnotacją: Reprodukcja zastrzeżona)
 • pocztówka jubileuszowa wydana z okazji siedemsetlecia miasta Tczewa

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt691

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content