Tczew. Panorama miasta od strony Wisły / zachodnie pobrzeże Wisły (na awersie nadruk: 1260-1960 Siedemsetlecie Tczewa)

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły / zachodnie pobrzeże Wisły (na awersie nadruk: 1260-1960 Siedemsetlecie Tczewa)

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły / zachodnie pobrzeże Wisły (na awersie nadruk: 1260-1960 Siedemsetlecie Tczewa)

obiekty widoczne:

 • Wisła
 • jednostka pływająca (łódź)
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) – obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
 • szkoła tzw. Biała / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1871 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • szkoła tzw. Czerwona/ obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1891 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 16 (czas powstania obiektu w obecnym kształcie: 1907 rok (?) ; wzniesiono wówczas nowy budynek mieszkalny wraz z domem przeznaczonym do prowadzenia interesów)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 18 (czas powstania obiektu: około 1890 roku)
 • budynek przy ulicy Zamkowej 5  (budynek przy ul. Zamkowej wzniesiono w 1890 roku w miejscu zniszczonej przez pożar słodowni, obiekt wchodził w skład zespołu browarnego należącego do Johanna Allerta (ul. Zamkowa 1-6), około 1937 r. browar zamknięto i uruchomiono w nim m.in. wytwórnię wód mineralnych)
 • budynek przy ulicy Zamkowej 21 (czas powstania obiektu: około 1905 roku)
 • kamienice bliźniacze przy ulicy Zamkowej 19A i 19B (czas powstania obiektów: 1913 rok)
 • nieistniejąca współcześnie kamienica znajdująca się w rejonie ulicy Zamkowej 17 

osoby powiązane:

 • Johann Allert – właściciel zespołu browarnego zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej 1-6
 • Sambor II – książę lubiszewsko-tczewski, syn Mściwoja I, ojciec Małgorzaty Samborówny

datowanie:

lata 50. XX wieku [korespondencja datowana na 1958 rok]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna, jubileuszowa – wydana z okazji siedemsetlecia miasta Tczewa)
 • wydawca: Spółdzielnia Inwalidów Tczew (z adnotacją: Reprodukcja zastrzeżona)
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim (adresat: Jan Jagusiak, Pabianice)
 • na odwrocie błędna nazwa miejscowa zapisana przez nadawcę (Babianice)

datowanie:

na odwrocie znaczek pocztowy Polska o nominale 40 gr oraz stempel pocztowy / korespondencyjny Tczew z datą 20.11.1960

sygnatura:

Poczt692

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content