Tczew. Portal dawnego mostu drogowego / kratowniczego. Portal dawnego mostu kolejowego. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza przy ulicy Obrońców Westerplatte. Siedziba Urzędu Miejskiego przy ulicy 30 Stycznia 1 (latach 1995-2012 budynek CED)

Tczew. Portal dawnego mostu drogowego / kratowniczego. Portal dawnego mostu kolejowego. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza przy ulicy Obrońców Westerplatte. Siedziba Urzędu Miejskiego przy ulicy 30 Stycznia 1 (latach 1995-2012 budynek CED)

Tczew. Portal dawnego mostu drogowego / kratowniczego. Portal dawnego mostu kolejowego. Obecna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza przy ulicy Obrońców Westerplatte. Siedziba Urzędu Miejskiego przy ulicy 30 Stycznia 1 (latach 1995-2012 budynek CED) / niem. Dirschau. Kaiserin Augusta Victoria Schule. Kgl. Real Progymnasium. Portale der Weichsel-Brücken

obiekty widoczne:

 • portal mostu kratowniczego (drogowego) ozdobiony reliefami Gustawa Bläsera przedstawiającymi (w części centralnej) pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV
 • brama wjazdowa na most kolejowy z charakterystyczną, zbliżoną do bramy wjazdowej mostu drogowego sekwencją wartowniczą
 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy (wybudowany w 1891 roku na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • przęsła mostowe
 • Wisła
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)
 • budynek szkolny przy ulicy Obrońców Westerplatte 18 / obecnie: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie (czas powstania obiektu: 1878-1880; pierwotnie szkoła obywatelska pierwszego stopnia, następnie kolejno: od 1882 roku Real Progymnasium Dirschau – szkoła realna / tczewskie progimnazjum, od 1934 roku Państwowe Męskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne, w latach 1945 – 1968 gimnazjum i liceum ogólnokształcące [od 1957 im. Adama Mickiewicza], w latach 1968 – 1973 Zasadnicza Szkoła Dokształcająca)
 • budynek Kaiserin Auguste Victoria Schule / Szkoła żeńska im. Cesarzowej Augusty Wiktorii / w latach 1995-2012 tczewskie Centrum Edukacji Dorosłych / ob. siedziba Urzędu Miejskiego przy ulicy 30 Stycznia 1 (w roku 1911 placówkę przekształcono w liceum żeńskie, następnie, po odzyskaniu niepodległości, przemianowano je na gimnazjum żeńskie; po reformie oświatowej 1934 roku ośmioletnie dotychczas gimnazjum zastąpiono gimnazjum czteroletnim oraz dwuletnim liceum – od tego czasu szkoła przyjęła nazwę Państwowe Żeńskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne)

osoby powiązane:

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego

datowanie:

1891/1892 [po wybudowaniu tczewskiego mostu kolejowego ; po wybudowaniu obiektu przy obecnej ulicy 30 Stycznia 1] – 1898 [przed wysłaniem karty pocztowej] ; por. dodatkowo typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku (pierwsze karty korespondencyjne z widokami pojawiły się około 1885 roku, przez kolejne dziesięć lat na kartach pocztowych królowały obrazy wykonane w technice litografii)

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana (litograficzna / z trzema widokami / z graficznymi zdobieniami: kwiaty); wyd. W. Kranz, Dirschau [Tczew]
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim
 • karta pocztowa adresowana do miejscowości Bergen an der Dumme / współcześnie: miasto położone w niemieckim kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüchow-Dannenberg, wchodzi w skład gminy zbiorowej Lüchow)
 • na awersie nadruk w języku niemieckim: Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

na odwrocie znaczek pocztowy Reichspost oraz dwa stemple pocztowe / korespondencyjne: Cöthen [oficjalnie w latach 1885–1927; obecnie: Köthen (Anhalt)] z datą 8.07.1899 i Bergen z datą 8.07.1899

sygnatura:

Poczt704

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content