Głos Wybrzeża; 1989 /22.06.1989/; nr 144 (12374)

Głos Wybrzeża; 1989 /22.06.1989/; nr 144 (12374)

autor artykułu:

Zbigniew Gabryszak

tytuł:

Dla każdego coś interesującego: Kociewski Magazyn Regionalny

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

dział ogólny, opracowania regionalne, kultura, czasopiśmiennictwo, czasopisma regionalne, publikacje seryjne, Kociewie – publikacje seryjne, region, promocja regionu, regionalizm, dziedzictwo kulturowe, ruch regionalny na Kociewiu, Kociewie – historia, Kociewie – kultura, kwartalnik

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Kociewie, Kociewski Kantor Edytorski, Kociewski Kantor Edytorski – Sekcja Wydawnicza Tczewskiego Domu Kultury, Kociewski Magazyn Regionalny, Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, Kociewski Magazyn Regionalny 1989, Kociewski Magazyn Regionalny nr 6, Kociewski Magazyn Regionalny zeszyt 6, Roman Landowski, Zakłady Graficzne w Gdańsku, Kociewski Magazyn Regionalny nr 6 – zawartość, Kociewski Magazyn Regionalny zeszyt 6 – zawartość, Andrzej Bukowski, Bogusław Kreja, Józef Borzyszkowski, Józef Milewski, Maria Pająkowska, Maria Pająkowska-Kensik, Józef Golicki, Józef M. Ziółkowski, Kazimierz Ickiewicz, Bogusław Faltynowski, Alfons Sobecki, Kazimierz Wieczorek, Mirosław Kropidłowski, Ryszard Kukier, Ireneusz Modzelewski, Edwin Rozenkranz

osoby powiązane:

 • Roman Landowski (1937-2007) – redaktor naczelny „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, pisarz, regionalista, publicysta, członek Związku Literatów Polskich, rodowity Pomorzanin urodzony w Świeciu nad Wisłą, z wykształcenia bibliotekarz, animator kultury, reżyser teatrów amatorskich [w latach 1964-1976 R. Landowski prowadził założony przez siebie teatr poezji i publicystyki Scena Literacka „Propozycje”], miłośnik i piewca Kociewia uhonorowany między innymi Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką Zasłużony Działacz Kultury, medalem Zasłużonym Ziemi Gdańskiej, medalem Pro Domo Trsoviensi, a także lokalnym wyróżnieniem Tczewianin Roku 2000
 • Andrzej Bukowski – polonista, historyk literatury, publicysta, działacz regionalny, redaktor dwumiesięcznika „Teka Pomorska” (1936-1938), wydawca Pism prozą Hieronima Derdowskiego (Kartuzy, 1939), członek reaktywowanego Instytutu Bałtyckiego (1945-1950), w latach 1956-1962 rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku [od 1970 roku Uniwersytet Gdański], od 1970 roku kierownik Zakładu Historii Literatury i Kultury Pomorza XIX i XX wieku (Uniwersytet Gdański), członek Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Towarzystwa Przyjaciół Gdańska oraz Związku Przyjaciół Pomorza, badacz życia i działalności Floriana Ceynowy, autor Regionalizmu kaszubskiego – najsłynniejszej i do chwili obecnej jedynej monografii ruchu kaszubskiego, współzałożyciel Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, autor publikacji: Listy Bernarda Sychty 1937-1982, Za drutami oflagów (publikacja wspomnieniowa), Województwo gdańskie w XX-leciu Polski Ludowej, Udział Floriana Ceynowy w powstaniach 1846, 1848 i 1863 roku w świetle nowych dokumentówPomorskie czasopisma rolnicze. Krótki przegląd historycznyPamiętnikarze pomorscy o epoce zaboru pruskiego, itd.
 • Bogusław Kreja (1931-2002) – językoznawca, badacz słowotwórstwa współczesnego i historycznego, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek Rady Języka Polskiego, Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Międzynarodowej Komisji Leksykologiczno-Leksykograficznej oraz Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, jeden z redaktorów czasopisma „Język Polski”, do 2001 roku kierownik Zakładu Współczesnego Języka Polskiego (Instytut Filologii Polskiej UG), założyciel Telefonicznej Poradni Językowej (1973), autor publikacji: Słowotwórstwo rzeczowników ekspresywnych w języku polskim (1969), Studia z polskiego słowotwórstwa (1996), Słowotwórstwo polskie na tle słowiańskim (1999), Z zagadnień ogólnych polskiego słowotwórstwa (2000), Słowotwórstwo polskich nazwisk (2001), Nazwy miejscowe Kociewia i okolicy (1988), Księga nazwisk ziemi gdańskiej (1998), itd.
 • Józef Borzyszkowski – historyk, profesor nauk humanistycznych, odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, w latach 1990-1996 wicewojewoda gdański, od 1970 roku zawodowo związany z Uniwersytetem Gdańskim, członek Komitetu Nauk Historycznych PAN, w latach 1986-1992 prezes zarządu głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, założyciel i prezes Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, uhonorowany między innymi Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (2005) oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury (2016)
 • Józef Milewski –  popularyzator Kociewia, doktor nauk humanistycznych, członek Honorowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, w latach 1945–1949 wójt Lubichowa, w latach 1949–1950 burmistrz Starogardu [ob. Starogard Gdański], autor ponad 100 wielokrotnie wznawianych publikacji oraz rozpraw o tematyce regionalnej (m.in. „Starogard Gdański i jego okolice”, „Dzieje wsi powiatu starogardzkiego”, „Z dziejów wolnomularzy na Kociewiu”, „Patroni ulic Starogardu Gdańskiego”, itd.)
 • Maria Pająkowska / Maria Pająkowska-Kensik – publicystka, językoznawca, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Pracownia Polszczyzny i Kultury Regionalnej), członek Sekcji Dialektologicznej Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, laureatka „Kociewskiego Pióra” oraz „Chwalby Grzymisława”, autorka m.in.: Słowniczka gwary kociewskiej, publikacji Słowotwórstwo rzeczowników w dialekcie kociewskim oraz rozprawy Język a kultura ludowa
 • Józef Golicki – pomysłodawca oraz główny organizator In Memoriam – Festiwalu poświęconego Grzegorzowi Ciechowskiemu; autor wielu poczytnych publikacji wzbogaconych fotografiami, m.in. „Tczewski most przez Wisłę – 160 lat historii”, „100 fotografii Tczewa na 100-lecie niepodległości 1920-2020”, „Wędrówki po średniowiecznym Tczewie”, „Staromiejska fara i klasztor dominikanów”, „Niezwykłe miejsca powiatu tczewskiego”, animator kultury, regionalista uhonorowany medalem Pro Domo Trsoviensi, członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego, Tczewianin Roku 2006, współzałożyciel Kociewskiego Magazynu Regionalnego (1985), a także tczewskiego pisma społecznego „Uwaga” (1990), inicjator obchodów 800-lecia pierwszego zapisu nazwy Tczew (1998), prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej (1990-98), założyciel i prezes Tczewskiego Towarzystwa Kulturalnego „Brama” (1999-2004)
 • Józef M. Ziółkowski – dziennikarz, muzealnik, autor publikacji o tematyce regionalnej (m.in. „U Andzi i Maćka na Kociewiu”, „Szkice kociewskie”, „Świątynie Kociewia Tczewskiego”, „W delcie Wisły”, ‚Myśliwskim tropem… 65 lat Koła Łowieckiego Szarak w Tczewie”, „Drogi do sukcesu”, Kulisy międzywojennego Tczewa”, itd.), współzałożyciel i członek Kolegium Redakcyjnego „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, od 2007 roku związany z tczewską Fabryką Sztuk (główny specjalista ds. muzealnictwa), pomysłodawca, autor, a zarazem komisarz 33 wystaw o tematyce historycznej oraz biograficznej (m.in. „Tczew od osady do współczesności” (2008), „Pradzieje Tczewa” (2010), „Tczew 1807 – wielka wojna w małym mieście” (2011), ,„Z Forsterami i Cookiem na kraniec świata” (2012), „20 lat wolności Tczew 1920-1939″ (2016); za pracę na rzecz kultury odznaczony m.in.: medalem Pro Domo Trsoviensi, Kociewskim Piórem i Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis
 • Kazimierz Ickiewicz – historyk, publicysta, samorządowiec, regionalista uhonorowany między innymi medalem Pro Domo Trsoviensi, Skrą Ormuzdową, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w roku 2011 wyróżniony przez Ministra Edukacji Narodowej tytułem Profesora Oświaty, w latach 1995-2004 dyrektor Zespołu Szkół Kolejowych w Tczewie, w latach 2004-2010 dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie, w latach 2006-2010 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Polityki Gospodarczej, w latach 2010-2014 przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Finansowo-Budżetowej, w latach 2014-2018 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, obecnie (2018-2023) przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Rewizyjnej, autor oraz współautor około 40 publikacji książkowych (publikacje autorskie: „Druga wojna światowa wybuchła w Tczewie”, „Morskie tradycje Tczewa”, „Przewodnik po Tczewie i okolicy”, „Z kadr historii Tczewa okresu międzywojennego”, „Wojsko Polskie w Tczewie w latach 1930-2005”, „Zarys tradycji wojskowych Tczewa 1930-2000”, „Zarys dziejów Banku Spółdzielczego w Skórczu”, „Władysław Kirstein i jego muzyczny świat”, „Powrót Tczewa do Polski w 1920 roku” itd.; publikacje współredagowane: „Księga pamiątkowa II Kongresu Kociewskiego” (2002), „Postacie z Kociewia” (2006), „W służbie oświaty i kolejnictwa” (1997), „Kociewie pomorska kraina” (2008) oraz „Szkoła w cieniu katedry. Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II” (2009), itd.), autor ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także ponad 300 tekstów publicystycznych zamieszczanych między innymi na łamach „Pomeranii”, „Studiów Polonijnych”, „Wiadomości Historycznych”, „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, „Pomorza”, „Tek Kociewskich”, „Jantarowych Szlaków”, laureat Honorowego Kociewskiego Pióra, członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego
 • Bogusław Faltynowski – regionalista, wieloletni dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim (do kwietnia 2005 roku), absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Społecznych), współautor publikacji Przewodnik po wystawach historycznych (Wydawnictwo Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, 1991)
 • Mirosław Kropidłowski SVD – regionalista, etnolog, misjonarz (Zakon Księży Werbistów w Pieniężnie), absolwent Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie (więcej: http://www.mbp.tczew.pl/digitalizacja/archiwum_kmr/kociewski_magazyn_regionalny_nr_15.pdf)
 • Ryszard Kukier (1924-2000) – etnolog, geograf, ekonomista, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dyplom magisterski w zakresie geografii ekonomicznej – 1952, dyplom magisterski w zakresie etnografii – 1953), pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w latach 1975-1985 członek Zespołu Badań Polonijnych w Poznaniu i Krakowie, aktywny członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, autor publikacji Kaszubi bytowscy: zarys monografii etnograficznej, badacz odznaczony między innymi Medalem Stolema, Orderem Stańczyka, Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986), Medalem 40-lecia UMK
 • Ireneusz Modzelewski – w latach 1986-1990 członek Kolegium Redakcyjnego Kociewskiego Magazynu Regionalnego
 • Edwin Rozenkranz (1925-1992) – kolekcjoner, historyk prawa (zainteresowania naukowo-badawcze: średniowieczny rozwój przestrzenny miast, archeologia prawna), uczestnik Powstania Warszawskiego (żołnierz batalionu „Gozdawa”), absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej (Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej), profesor Uniwersytetu Gdańskiego, jeden z organizatorów Wydziału Prawa i Administracji UG (w latach 1973-1975 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji), autor ponad 150 publikacji naukowych (m.in. Napoleońskie Wolne Miasto Gdańsk: ustrój, prawo, administracja, Gdańska archeologia prawna), członek Honorowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewski, naukowiec / prawnik odznaczony między innymi Krzyżem Walecznych (1948), Warszawskim Krzyżem Powstańczym (1982), Krzyżem Armii Krajowej (1983), Brązowym Krzyżem Zasługi (1956), Złotym Krzyżem Zasługi (1981)

sygnatura:

WP117

numer teczki:

I-3

numer skanu:

wp_0117

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content