Głos Wybrzeża; 2001 /13.12.2001/; nr 242; s. 6

Głos Wybrzeża; 2001 /13.12.2001/; nr 242; s. 6

autor artykułu:

Alicja Łukawska

tytuł:

Wspomnienia prezydenta (z działu: Tczew)

zdjęcie:

fot. ze zbiorów Czesława Glinkowskiego

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

dział ogólny, opracowania regionalne, wspomnienia, publikacje wspomnieniowe, Tczew – historia – 20 wiek, Tczew – gospodarka, polityka, PRL, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Tczew – samorząd – 1956-1989, Tczew – historia – po 1945 roku, Tczew – sytuacja gospodarcza, Tczew – sytuacja społeczna, Tczew – handel, Tczew – przemysł, Tczew – życie kulturalne, pamiętniki – 1956-1989

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Czesław Glinkowski, Czesław Glinkowski (1932-), Życie Tczewem pisane [publikacja autorstwa Cz. Glinkowskiego], Miejska Rada Narodowa, Miejska Rada Narodowa w Tczewie, Zespół Szkół Zawodowych Centrali Rolniczej Samopomoc Chłopska, Henryk Śliwowski, Piotr Jaroszewicz, stan wojenny 1981-1983, Piotr Czajkowski, Tczewska Stocznia Rzeczna, Fabryka Przekładni Samochodowych FPS Polmo, Fabryka Przekładni Samochodowych POLMO w Tczewie, Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom-Metrix, Kombinat Ogrodniczy Malinowo, Krzysztof Witosiński, Stefan Milewski, Zyta Myszka, Władysława Podciborska, Stefan Milewski, Roman Landowski, Józef Dylkiewicz, Andrzej Grzyb, osiedle Garnuszewskiego, osiedle Suchostrzygi, Kociewski Klub Regionalny Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej

osoby powiązane:

 • Czesław Glinkowski – prezydent miasta Tczewa (czas trwania prezydentury: 15.02.1977 roku – 13.09.1990), członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego – kwartalnika wydawanego nakładem Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, w latach 1965-1970 dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, członek-założyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, w latach 1970-1973 prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, Kawaler Medalu Pro Domo Trsoviensi, autor publikacji: „Tczewskie Szlaki Turystyczne (2001), „Życie Tczewem pisane” (2002), „Tczew na przełomie XX i XXI w.” (2005), „Przywróćmy Pamięć…” (2008), „Życie Tczewem pisane” (2001), „Związki Ziemi Tczewskiej z Wisłą (2012); laureat Samburii – nagrody starosty tczewskiego [nagroda przyznawana nie częściej niż raz w roku, wręczana w listopadzie, na pamiątkę I sesji Rady Powiatu Tczewskiego I kadencji], laureat „Kociewskiego Pióra” – zaszczytnego wyróżnienia przyznawanego przez Kapitułę Nagrody Literackiej i Wydawniczej „Kociewskie Pióro”, działającej pod przewodnictwem prof. dr hab. Tadeusza Linknera
 • Henryk Śliwowski (1920-1984) – wojewoda gdański (1973–1979), absolwent Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR w Warszawie, od 1946 roku członek Polskiej Partii Robotniczej, w latach 1946–1947 członek miejskiego komitetu PPR w Gdańsku, od 1948 roku członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wiceprzewodniczący (1963–1972), a następnie przewodniczący (styczeń 1972–grudzień 1973) Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku, członek egzekutywy KW PZPR w Gdańsku, od 1963 roku prezes zarządu Ligi Obrony Kraju, działacz partyjny uhonorowany między innymi Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
 • Piotr Jaroszewicz (1909-1992) – polityk, działacz partyjny, wicepremier (1952–1970), od 1957 roku wiceprzewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, minister górnictwa węglowego, generał dywizji Wojska Polskiego, prezes Rady Ministrów (1970–1980), członek prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu (1971–1981), członek Komisji Wojskowej Biura Politycznego KC PZPR, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII kadencji, budowniczy Polski Ludowej
 • Piotr Czajkowski – wiceprezydent miasta Tczewa (w okresie od 1 czerwca 1977 roku do 20 marca 1982 roku)
 • Krzysztof Witosiński – wiceprezydent miasta Tczewa, do 2017 roku naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Tczewie
 • Stefan Milewski (1947-) – działacz partyjny, ekonomista, w latach 1982–1986 oraz 1989–1990 wicewojewoda gdański, od 1968 roku członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, od 1981 roku członek plenum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku, w latach 1986-1989 sekretarz ds. ekonomicznych w KW PZPR w Gdańsku, wiceszef struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej w powiecie starogardzkim, wiceprezes spółki zarządzającej Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną
 • Zyta Myszka – w latach 1984-1990 wiceprezydent miasta Tczewa, sekretarz miasta Tczewa [następca: Katarzyna Mejna – dotychczasowa szefowa Wydziału Organizacyjnego i Kadr], członek Honorowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewski
 • Władysława Podciborska – w latach 1982-1990 przewodnicząca Miejskiej Rady Narodowej w Tczewie
 • Roman Landowski (1937-2007) – redaktor naczelny „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, pisarz, regionalista, publicysta, członek Związku Literatów Polskich, rodowity Pomorzanin urodzony w Świeciu nad Wisłą, z wykształcenia bibliotekarz, animator kultury, reżyser teatrów amatorskich [w latach 1964-1976 R. Landowski prowadził założony przez siebie teatr poezji i publicystyki Scena Literacka „Propozycje”], miłośnik i piewca Kociewia uhonorowany między innymi Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką Zasłużony Działacz Kultury, medalem Zasłużonym Ziemi Gdańskiej, medalem Pro Domo Trsoviensi, a także lokalnym wyróżnieniem Tczewianin Roku 2000
 • Andrzej Grzyb (1952-2016; pseudonimy literackie: A.G.; A. Stefan Fleming; Andrzej S. Fleming; Andrzej Stefan Fleming; Anka z Boru) – polityk, samorządowiec, regionalista, senator VII i VIII kadencji, pisarz, poeta, w latach 1998-2002 starosta powiatu starogardzkiego, w latach 2002–2007 wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, autor ponad 20 publikacji (m.in. „Baśnie z Kociewia” (2000), „Cierpka tajemnica świata” (1996), „Dorsze z fiordów Wikingów” (2006), „Kociewska książka kucharska” (2008), „Myśliwska książka kucharska literacko okraszona” (2010), „Uroda Kociewia” (2012), „Pejzaż okoliczny” (1979); współtwórca i redaktor Litterariów – literackiego pisma studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz periodyku samorządowego „Merkuriusz Czarnej Wody”, przewodniczący Rady Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, wiceprezes Spółki Autorów i Ilustratorów w Gdańsku, organizator czarnowodzkich Biesiad Literackich, pierwszy prezes Federacji Stowarzyszeń i Związków „Kociewska Więźba”, laureat „Gdańskiego Kandelabra” – konkursu poetyckiego organizowanego przez Uniwersytet Gdański (juror: Zbigniew Herbert), literat uhonorowany między innymi Skrą Ormuzdową (nagroda miesięcznika Pomerania) oraz „Kociewskim Piórem” – zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym przez Kapitułę Nagrody Literackiej i Wydawniczej “Kociewskie Pióro”, trzykrotny laureat Kaszubsko-Pomorskich Targów Książki „Costerina”
 • Józef Dylkiewicz / Józef Nałęcz-Dylkiewicz (1906-1989) – kronikarz (autor bogato ilustrowanej kroniki miasta Tczewa), piewca ziemi tczewskiej, nauczyciel, poeta, publicysta, żołnierz AK okręgu wileńskiego (pseudonim Euzebiusz), działacz kulturalno-oświatowy, absolwent trzyletniego studium teatralnego, sekretarz lokalnego oddziału Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, jeden z założycieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej (od 1978 roku członek honorowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej), od 1985 roku członek Stowarzyszenia „Wisła-Odra”, autor między innymi „Kantaty o Tczewie”

sygnatura:

WP166

numer teczki:

I-3

numer skanu:

wp_0166

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content