Tczew. Panorama miasta. W kadrze widoczna płonąca wieża Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. 29 sierpnia 1982 roku

Tczew. Panorama miasta. W kadrze widoczna płonąca wieża Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. 29 sierpnia 1982 roku

miejscowość:

Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

 • Wisła
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – 2. połowa XIII wieku, prezbiterium – 1. połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem; 29 sierpnia 1982 roku doszło do pożaru w wyniku którego uszkodzeniu uległy wieża, połacie dachu nad nawą główną, dzwony oraz zabytkowe organy Terletzkiego/Sobiechowskiego; ocalałe wyposażenie przeniesiono do sąsiadującego z farą kościoła pw. św. Stanisława Kostki; w kolejnych latach, począwszy od roku 1982, przystąpiono do prac remontowo-konserwacyjnych: odbudowano szczytową część wieży, uzupełniono więźbę dachową, odmalowano wnętrze świątyni; w roku 1986 zbudowano nowe organy, zaś w latach 1983-1985 zakupiono i poświęcono cztery dzwony: Maryja [924 kg, ton „f”], Odkupiciel Człowieka [1781 kg, ton „d”], Jan Paweł II [588 kg, ton „a”], Wacław [258 kg, ton „cis”])
 • Dom Organizacji Pozarządowych, Plac św. Grzegorza 5 / pot. Szkoła Czerwona (czas powstania obiektu: 1891 rok; w okresie międzywojennym: Szkoła Powszechna nr 1; w latach 1977-2002 Zespół Szkół Kolejowych im. Alfonsa Runowskiego w Tczewie, pot. „kolejówka”; od września 2002 roku Zespół Szkół Technicznych i Transportowych im. Alfonsa Runowskiego w Tczewie, późn. Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego, ulica Parkowa)
 • budynek mieszkalny przy ulicy Zamkowej 15
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 16 – elewacja tylna (czas powstania obiektu w obecnym kształcie: 1907 rok)
 • nieistniejąca współcześnie kamienica przy ulicy Zamkowej 17 – elewacja tylna (obecnie: parking samochodowy, droga wewnętrzna)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 18 – elewacja tylna (czas powstania obiektu: około 1890 roku)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 19 – elewacja tylna (czas powstania obiektu: około 1910 roku)
 • kamienica bliźniacza przy ulicy Zamkowej 19A i 19B – elewacja tylna (czas powstania obiektów: 1913 rok)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 21 (czas powstania obiektu: około 1905)
 • budynek przy ulicy Zamkowej 22A
 • fragment budynku przy ulicy Kościelnej 6/7
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Stanisława Kostki w Tczewie, plac św. Grzegorza 1 – w kadrze widoczny fragment obiektu (daw. kościół podominikański, Kościół pw. św. Mikołaja, Kościół pw. św. Jerzego; obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką; prezbiterium datowane na IV ćwierćwiecze XIII wieku, nawa – poł. XIV wieku)
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego / współcześnie: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, Plac św. Grzegorza 6 (czas powstania obiektu: I poł. XIV wieku; przebudowa: XVII-XIX wiek; remont generalny: lata 1969-1971; od 1947 roku Szkoła Umuzykalniająca Powiatowego Związku Samorządowego i Niższa Szkoła Muzyczna w Tczewie [pierwszy dyr. prof. Wacław Kmicic-Mieleszyński], od 1949 roku Państwowa Szkoła Muzyczna w Tczewie, od 1997 roku Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści w Tczewie)
 • budynek przy ulicy Zamkowej 5, daw. Browar Tczewski (warzelnia i leżakownia), późn. kolejno: filia gdańskiego zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego Dagoma, rozlewnia piwa, wytwórnia wód gazowanych (czas powstania obiektu: k. XIX wieku, wł. Johann Allert – menonita pochodzenia niemieckiego) / więcej na temat Browaru Tczewskiego: https://skarbnica.tczew.pl/13076/tczew-otwarcie-wystawy-historycznej-browarnictwo-w-tczewie-zaproszenie-informator/
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 13 – elewacja tylna / daw. siedziba administracji Spółdzielni Inwalidów „Wisła” (czas powstania obiektu: przełom XIX i XX wieku; pierwszy wł. G. Wilke)
 • budynek mieszkalny przy ulicy Zamkowej 11 – elewacja tylna (czas powstania obiektu: 3. ćwierćwiecze XIX wieku)
 • budynek mieszkalny przy ulicy Zamkowej 9 – elewacja tylna (czas powstania obiektu: około 1900 roku)

osoby powiązane:

 • Wacław Preis – duchowny rzymskokatolicki, profesor misjologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Chełmińskiej, dyrektor Związku Misyjnego Kleru, szambelan papieski, od października 1967 roku członek Komisji Misyjnej przy Konferencji Episkopatu Polski, dyrektor Diecezjalnej Akcji na Rzecz Misji Zagranicznych, postulator w procesie beatyfikacyjnym biskupa Konstantyna Dominika, dziekan dekanatu tczewskiego, od maja 1950 roku do grudnia 1987 roku proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie [na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ks. W. Preis przeprowadził renowację obu tczewskich świątyń staromiejskich; w latach siedemdziesiątych zajął się gruntowną odnową wnętrza kościoła farnego: w tym okresie odsłonięto pierwotną kolorystykę ołtarzy, ambony oraz konfesjonałów, zamontowano okna witrażowe w prezbiterium; za wymienione działania minister kultury i sztuki postanowił przyznać proboszczowi złotą odznakę „Za Opiekę nad Zabytkami”]
 • Piotr Wysga – duchowny rzymskokatolicki, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, prałat honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, w latach 1988-2016 proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, od 2016 roku proboszcz senior (Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie), Honorowy Obywatel Miasta Tczewa

datowanie:

29 sierpnia 1982

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, kamienice Tczew, kościół rzymskokatolicki, religia, zagadnienia wyznaniowe, kościoły Tczew, architektura, obiekty sakralne, gotyk, architektura gotycka, panorama, panorama miasta, pożar, pożary Tczew, pożarnictwo

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Stare Miasto, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, fara, fara Tczew, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, ulica 1 Maja, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, fara – ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Tczew, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Tczew, wieża, wieża kościelna, ulica Zamkowa, ulica Zamkowa 15, ulica Zamkowa 16, ulica Zamkowa 17, ulica Zamkowa 18, ulica Zamkowa 19, ulica Zamkowa 19A, ulica Zamkowa 19B, plac św. Grzegorza, plac św. Grzegorza 5, Dom Organizacji Pozarządowych, Dom Organizacji Pozarządowych – plac św. Grzegorza 5 – Tczew, kolejówka, kolejówka -plac św. Grzegorza 5 – Tczew, Szkoła Czerwona, Zespół Szkół Kolejowych w Tczewie, Zespół Szkół Kolejowych im. Alfonsa Runowskiego w Tczewie, Zespół Szkół Kolejowych – plac św. Grzegorza 5 – Tczew, Zespół Szkół Kolejowych im. Alfonsa Runowskiego – plac św. Grzegorza 5 – Tczew, ulica Kościelna, ulica Kościelna 6/7, ulica Zamkowa 13, ulica Zamkowa 11, ulica Zamkowa 9, ulica Zamkowa 21, ulica Zamkowa 22A, ulica Zamkowa 5, dawny browar, browar tczewski, browar – ulica Zamkowa – Tczew, browar – ulica Zamkowa 5 – Tczew, Wisła, bulwar nadwiślański, Bulwar Nadwiślański im. Księcia Sambora II w Tczewie, bulwar nad Wisłą, kościół podominikański, kościół szkolny, Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Tczewie, pożar – fara – Tczew, plac św. Grzegorza 6, szkoła muzyczna, Państwowa Szkoła Muzyczna w Tczewie, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści w Tczewie, szkoła muzyczna – plac św. Grzegorza 6 – Tczew, Państwowa Szkoła Muzyczna – plac św. Grzegorza 6 – Tczew, pożar – Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – Tczew, pożar fary, pożar fary Tczew, pożar kościoła, pożar kościoła Tczew, pożar 1982, pożar 29 sierpnia 1982, pożar 29.08.1982, Tczew sierpień 1982, Tczew 29 sierpnia 1982, Tczew 29.08.1982, lata 80. XX wieku

uwagi:

fotografia czarno-biała

sygnatura:

Fot 

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content