Panorama miasta od strony południowo-zachodniej

Panorama miasta od strony południowo-zachodniej

Panorama miasta od strony południowo-zachodniej / Dirschau. Totalansicht (zdjęcie wykonane prawdopodobnie z budynku Wieży Ciśnień; widok z lat 1905-1916)

obiekty widoczne:

 • Fabryka Wyrobów Metalowych E. Kelcha (budynek biurowo-produkcyjny i kotłownia) / w okresie międzywojennym Wytwórnia Wyrobów Metalowych Towarzystwa Akcyjnego „ARKONA” / obecnie Fabryka Sztuk z Muzeum Wisły przy ul. 30 Stycznia 4 (czas powstania obiektu: 1883/1884 rok ; począwszy od roku 1939 w budynku mieściły się kolejno: obóz przejściowy, Gerätebau Dirschau E. Schmidt GmBh Gerätebau [zakład produkcyjny – budowa urządzeń], Pomorska Fabryka Gazomierzy, Zakład Sprzętu Gospodarstwa Domowego Predom-Metrix, Muzeum Wisły. Oddział Narodowego Muzeum Morskiego)
 • początek zabudowy ulicy Paderewskiego
 • tczewska Starówka z ratuszem
 • kominy zakładów przemysłowych
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • budynek Kaiserin Auguste Victoria Schule / Szkoła żeńska im. Cesarzowej Augusty Wiktorii / w latach 1995-2012 tczewskie Centrum Edukacji Dorosłych / ob. siedziba Urzędu Miejskiego (w roku 1911 placówkę przekształcono w liceum żeńskie, następnie, po odzyskaniu niepodległości, przemianowano je na gimnazjum żeńskie ; po reformie oświatowej 1934 roku ośmioletnie dotychczas gimnazjum zastąpiono gimnazjum czteroletnim oraz dwuletnim liceum – od tego czasu szkoła przyjęła nazwę Państwowe Żeńskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne)
 • gmach pocztowy / Urząd Pocztowy nr 1 przy obecnej ul. J. Dąbrowskiego 7 (tczewski urząd pocztowy wyposażony w nowoczesną centralę telefoniczną zlokalizowany w rejonie dawnego Przedmieścia Gdańskiego ; neogotycki budynek pocztowy wzniesiono w roku 1905 według projektu architekta Karola Hempla)
 • dawna kaplica cmentarza ewangelicko-augsburskiego / współcześnie: Parafia ewangelicka – Sopot – kaplica ewangelicka w Tczewie zlokalizowana przy obecnej ulicy 30 Stycznia 61 (czas powstania obiektu: koniec XIX wieku)
 • herb miasta Tczewa (gryf)
 • Hala Miejska (Stadthalle) / późn. Dom Kultury Kolejarza, Tczewski Dom Kultury, Tczewskie Centrum Kultury, obecnie Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie [ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10] (obiekt wzniesiony w roku 1910 według planów budowniczego miejskiego Spechta ; budynek usytuowany na terenie należącym dawniej do oberżysty Michała Lindemanna)
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)
 • portal mostu kratowniczego (drogowego) ozdobiony reliefami Gustawa Bläsera przedstawiającymi (w części centralnej) pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV
 • brama wjazdowa na most kolejowy z charakterystyczną, zbliżoną do portalu mostu kratowniczego, sekwencją wartowniczą
 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy (wybudowany w 1891 na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)

obiekty powiązane:

 • Wieża Ciśnień przy rozwidleniu obecnych ulic Bałdowskiej i 30 Stycznia (liczący około 40 metrów budynek zwany również ciśnią wzniesiono w roku 1905 na potrzeby Miejskich Zakładów Zaopatrywania w Wodę)

osoby powiązane:

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego
 • Karol Hempel – architekt / projektant
 • Augusta Wiktoria ze Szlezwika-Holsztynu-Sonderburga-Augustenburga – cesarzowa niemiecka, żona Wilhelma II (ostatniego władcy Prus)
 • Emil Kelch – właściciel tczewskiej Fabryki Wyrobów Metalowych

opis fizyczny:

 • pocztówka fotograficzna czarno-biała z dwoma widokami (pocztówka okolicznościowa wydana z okazji 650-lecia miasta Tczewa / Zur Ferei des 650 jährigen Jubiläums der Stadt Dirschau); wyd. M. Renner, Dirschau [Tczew]
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim datowana na 27 lutego 1915 roku (adresat: Gymn. [Gimnazjalista] Franciszek [Ksawery] Lange / Collegium Marianum w Pelplinie)

uwagi:

 • oderwany znaczek pocztowy
 • na rewersie widoczny fragment stempla korespondencyjnego (nieczytelny)

sygnatura:

Poczt547

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content