Tczew. Portal mostu drogowego. W tle widoczny fragment mostu kolejowego – reprint widokówki

Tczew. Panorama miasta

Tczew. Panorama miasta od strony południowo-zachodniej

Tczew. Widok na kamienice staromiejskie. Mosty przez Wisłę. Rynek z ratuszem / niem. Markt m.

Panorama miasta od strony południowo-zachodniej / Dirschau. Totalansicht (zdjęcie wykonane prawdopodobnie z budynku Wieży

Tczew. Panorama miasta

7/7