Tczew. Stary i nowy most przez Wisłę – wewnętrzna perspektywa (widok ukazujący konstrukcyjną bliźniaczość mostów: ta sama długość, ta sama liczba filarów, identyczna rozpiętość przęseł)

Tczew. Stary i nowy most przez Wisłę – wewnętrzna perspektywa (widok ukazujący konstrukcyjną bliźniaczość mostów: ta sama długość, ta sama liczba filarów, identyczna rozpiętość przęseł)

Tczew. Stary i nowy most przez Wisłę – wewnętrzna perspektywa (widok ukazujący konstrukcyjną bliźniaczość mostów: ta sama długość, ta sama liczba filarów, identyczna rozpiętość przęseł) / niem. Dirschau. Weichselbrücken

obiekty widoczne:

 • Wisła
 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy (wybudowany w 1891 na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)
 • przęsła mostowe
 • sterowiec (zeppelin), parowiec / parostatek, łódź (warto podkreślić, że w kartach pocztowych z początku wieku nierzadko retuszowano niektóre fragmenty widoku bądź nanoszono na awersy kart korespondencyjnych dodatkowe elementy zdobnicze w postaci chmur, drzew, zeppelinów, sterowców, aeroplanów, parostatków bądź innych jednostek pływających)

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • portal mostu kratowniczego (drogowego) ozdobiony reliefami Gustawa Bläsera przedstawiającymi (w części centralnej) pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV
 • brama wjazdowa na most kolejowy z charakterystyczną, zbliżoną do bramy wjazdowej mostu drogowego sekwencją wartowniczą

osoby powiązane:

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego

datowanie:

około 1900-1908 – por. typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku [począwszy od roku 1900 nastąpiła popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała z koloryzowanym na błękit niebem; wyd. Johann Lukowski, Beuthen [Bytom]
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim
 • karta pocztowa adresowana do Marienburg / współcześnie: Malbork (pozostałe dane korespondencyjne adresata nieczytelne)
 • na awersie dodatkowy nadruk w języku niemieckim: Gruss aus Dirschau-Westpreussen [Pozdrowienia z Tczewa – Prusy Zachodnie]

uwagi:

na odwrocie fragment znaczka pocztowego Deutsches Reich oraz częściowo nieczytelny stempel pocztowy / korespondencyjny z nazwą miejscową Berlin oraz rokiem 1913 [data dzienna, miesiąc – nieczytelne]

sygnatura:

Poczt88

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content