Tczew. Most kolejowy. Fragment mostu drogowego

Tczew. Most kolejowy. Fragment mostu drogowego

Tczew. Most kolejowy. Fragment mostu drogowego / niem. Dirschau. Eisenbahnbrücke

obiekty widoczne:

 • Wisła
 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy (wybudowany w 1891 roku na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • przęsła mostowe
 • wieża w stylu neogotyckim – wieża mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • portal mostu kolejowego z charakterystyczną sekwencją wartowniczą
 • portal mostu kratowniczego (drogowego) ozdobiony reliefami Gustawa Bläsera przedstawiającymi (w części centralnej) pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV / w kadrze widoczna część boczna portalu

osoby powiązane:

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego

datowanie:

około 1900-1908 – por. typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku [począwszy od roku 1900 nastąpiła popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię]

karta pocztowa wysłana w styczniu 1918 roku – widok pochodzi jednak z okresu wcześniejszego [por. niemieckojęzyczny nadruk na awersie karty pocztowej]

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana (fotograficzna); fot. i wyd. Conrad Junga, Bromberg [Bydgoszcz]
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 11 stycznia 1918 roku (imię i nazwisko adresata nieczytelne)
 • pocztówka adresowana do Ziegelei-Lappalitz [Cegielnia-Lappalitz] / współcześnie: Łapalice – wieś kaszubska położona w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim (gmina Kartuzy), nad Jeziorem Łapalickim)

uwagi:

 • na odwrocie stempel pocztowy / korespondencyjny Danzig [Gdańsk] z datą 16.01.1918
 • brak znaczka pocztowego
 • na rewersie odręczny dopisek Feldpost [poczta polowa]

sygnatura:

Poczt92

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content