Poświęcenie dzwonów farnych w Tczewie przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Księdza Biskupa Dominika z Pelplina, dnia 18 maja 1930 roku

Poświęcenie dzwonów farnych w Tczewie przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Księdza Biskupa Dominika z Pelplina, dnia 18 maja 1930 roku

Poświęcenie dzwonów farnych w Tczewie przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Księdza Biskupa Dominika z Pelplina, dnia 18 maja 1930 roku

obiekty / miejsca widoczne:

 • szkoła tzw. Biała / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych przy Placu Świętego Grzegorza 4/5 (czas powstania obiektu: 1871 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • szkoła Czerwona/ obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych przy Placu Świętego Grzegorza 4/5 (czas powstania obiektu: 1891 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) – obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści przy Placu Świętego Grzegorza 6
 • Plac Św. Grzegorza / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (daw. Plac Komuny Paryskiej; w czasach protestantów również Plac Św. Jerzego)
 • Chrystus Król – dzwon farny [dzwon wykonany w odlewni Braci Felczyńskich w Kałuszu (obecnie Ukraina); waga dzwonu bez okuć – 2991 kg, waga dzwonu z okuciami niezbędnymi do jego zawieszenia- 3663 kg; na dzwonie wizerunki: 1) Matki Boskiej Częstochowskiej z fragmentem modlitwy: „Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy, Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”; 2) Jezusa Ukrzyżowanego i grupy pasyjnej – Maryi, Jana i Marii Magdaleny – pod krzyżem napis: „Przez Krzyż Twój, od nieprzyjaciół naszych, wybaw nas Panie”; 3) Orła Białego wraz z modlitewnym wezwaniem: „Ojczyznę, wolność, zachowaj nam Panie!”; 4) Chrystusa Króla wraz z fragmentem modlitwy: „O Królu Pokoju, Chryste – Jezu, Króluj nam!”; dzwon farny okalała następująca inskrypcja: „Wojna światowa dwa dzwony zniszczyła, szczodra ofiarność Bogu je zwróciła. Bogu cześć oddają, nabożnych wołają, grzesznych przestrzegają, umarłych żegnają” RP. 1930 / za: Tadeusz Magdziarz, Dariusz Słomiński, Dzwony w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie; Kociewski Magazyn Regionalny nr 101; Kwiecień–Czerwiec 2018, s. 45]
 • Jan Chrzciciel – dzwon farny [dzwon wykonany w odlewni Braci Felczyńskich w Kałuszu (obecnie Ukraina); waga dzwonu z okuciami niezbędnymi do jego zawieszenia – 1820 kg; waga dzwonu bez okuć – 1475 kg; na dzwonie wizerunki: 1) Jana Chrzciciela oraz św. Wojciecha wraz z fragmentem biblijnym: „Jam głos wołającego na puszczy / Gotujcie drogę Pańską”; 2) św. Stefana króla i św. Aleksandra wraz z inskrypcją: „Gdy Nuncjusz Polski Achilles Ratti, jako Pius XI, był Papieżem, ks. Bp Stanisław W. Okoniewski biskupem Chełmińskim, proboszczem Fary św. Krzyża ks. Aleksander Kupczyński, a Burmistrzem miasta Stefan Wojczyński – te trzy dzwony ulano w Kałuszu, w odlewni Braci Felczyńskich” RP 1930 / za: Tadeusz Magdziarz, Dariusz Słomiński, Dzwony w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie; Kociewski Magazyn Regionalny nr 101; Kwiecień–Czerwiec 2018, s. 45]
 • Bernard – dzwon farny o wadze 945 kg z okuciami niezbędnymi do jego zawieszenia oraz 806 kg bez okuć [dzwon wykonany w odlewni Braci Felczyńskich w Kałuszu (obecnie Ukraina); na dzwonie umieszczono wizerunki świętych: Bernarda, Barbary, Stanisława Kostki i Teresy od Dzieciątka Jezus; poniżej wizerunków świętych wezwanie modlitewne: „Bernardzie, wznoś głos Twój do Tronu Bożego. Za fundatora Roberta Banieckiego – dla dzieci Bernarda i Haliny wzniósł ten niezwykły pomnik, jedyny. Chwałę więc jego głoś. O łaskę Bożą proś.” RP 1930. / za: Tadeusz Magdziarz, Dariusz Słomiński, Dzwony w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie; Kociewski Magazyn Regionalny nr 101; Kwiecień–Czerwiec 2018, s. 45]

uwagi:

 • Dzwony „Bernard”, „Jan Chrzciciel”, „Chrystus Król” dzwoniąc, wygrywały początek łacińskiej melodii antyfony „Salve Regina” / za: Tadeusz Magdziarz, Dariusz Słomiński, Dzwony w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie; Kociewski Magazyn Regionalny nr 101; Kwiecień–Czerwiec 2018, s. 45]
 • dnia 3 maja 1930 roku dzwony kościelne (po uprzednim skorygowaniu tonacji) zaprezentowane zostały na Targach Poznańskich; w kilka tygodni po poświęceniu wciągnięto je na wieżę tczewskiej fary, gdzie przetrwały do II wojny światowej

wydarzenia powiązane:

Dzwony „Chrystus Król”, „Jan Chrzciciel” i „Bernard” zostały nabyte w Poznaniu za przeszło 60 tys. złotych. Poświęcone zostały 18 maja 1930 r. przez bp. sufragana Konstantego Dominika, na Mszy Św. niedzielnej o godz. 16.00.

obiekty powiązane (obiekty niewidoczne w kadrze):

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)

osoby powiązane:

 • Felczyńscy – firma rodzinna ludwisarzy, założona w 1808 r. w  Kałuszu (obecnie Ukraina); współcześnie firma prowadzi odlewnie w  Przemyślu i  Taciszowie / za: Tadeusz Magdziarz, Dariusz Słomiński, Dzwony w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie; Kociewski Magazyn Regionalny nr 101; Kwiecień–Czerwiec 2018, s. 45]
 • papież Pius XI (wł. Ambrogio Damiano Achille Ratti) – arcybiskup Mediolanu w latach 1921–1922, pierwszy Suweren Państwa Watykańskiego
 • Stanisław Wojciech Okoniewski – duchowny rzymskokatolicki, w latach 1926-1944 biskup chełmiński
 • Aleksander Kupczyński – ksiądz katolicki, czołowych działacz Narodowej Demokracji na Pomorzu Nadwiślańskim; od 1926 roku proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, inicjator wielu działań mających na celu odnowienie tczewskiej świątyni, współorganizator Chrześcijańskich Związków Zawodowych w Gdyni, Tczewie i Starogardzie Gdańskim, członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 • Stefan Wojczyński – burmistrz Tczewa w latach 1922-35
 • Robert Baniecki – kupiec, w latach 1920-1943 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 13; fundator dzwonu „Bernard” [por. inskrypcja: „Bernardzie, wznoś głos Twój do Tronu Bożego. Za fundatora Roberta Banieckiego – dla dzieci Bernarda i Haliny wzniósł ten niezwykły pomnik, jedyny. Chwałę więc jego głoś. O łaskę Bożą proś.” RP 1930.]
 • Konstanty Dominik – biskup pomocniczy diecezji chełmińskiej, społecznik i patriota; internowany przez Niemców 31 stycznia 1940 roku, umieszczony początkowo na jednym z oddziałów szpitalnych, następnie przeniesiony do klasztoru sióstr elżbietanek; pełniąc w klasztorze funkcję kapelana zmarł w opinii świętości 7 marca 1942 roku, pochowany na cmentarzu w Oruni; od 1965 roku toczy się w Rzymie proces kanoniczny o beatyfikację biskupa Konstantyna Dominika

datowanie:

18 maja 1930 roku – msza święta niedzielna (godzina 16:00)

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna)

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt176

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content