Tczew. Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie – rycina. Pocztówka okolicznościowa wydana z okazji Pierwszego Zjazdu Katolickiego w Tczewie (31 maja, 1 czerwca, 2 czerwca 1924 roku)

Tczew. Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie – rycina. Pocztówka okolicznościowa wydana z okazji Pierwszego Zjazdu Katolickiego w Tczewie (31 maja, 1 czerwca, 2 czerwca 1924 roku)

Tczew. Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie – rycina. Pocztówka okolicznościowa wydana z okazji Pierwszego Zjazdu Katolickiego w Tczewie (31 maja, 1 czerwca, 2 czerwca 1924 roku)

obiekty widoczne na rycinie:

  • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
  • budynek przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: około połowy XIX wieku; obiekt usytuowany w miejscu ośmiobocznej baszty przy Bramie Młyńskiej; w latach 1896-1939 własność kupca Franza Hannemanna)

obiekty powiązane:

  • Dom Świętego Józefa / Dom Parafialny Świętego Józefa [po utworzeniu w ramach parafii staromiejskiej obwodu duszpasterskiego dla tak zwanego Nowego Miasta nabożeństwa odprawiano tymczasowo w sali „Domu Świętego Józefa”, 13 lipca 1916 roku ks. B. Bączkowski założył Katolickie Towarzystwo Budowy Kościoła; w 1924 roku [w ramach Pierwszego Zjazdu Katolickiego] w budynku Domu Parafialnego Św. Józefa odprawiono uroczystą mszę świętą celebrowaną przez ówczesnego Prymasa Polski ks. kardynała Dalbora oraz przyszłego prymasa (w tym czasie Apostolskiego Administratora Górnego Śląska) J. E. ks. kardynała Hlondę]

organizacje / instytucje powiązane:

  • Towarzystwo Budowy Kościoła Świętego Józefa powołane do życia 24 lipca 1916 roku z inicjatywy Księdza Bernarda Bączkowskiego – pierwszego proboszcza Parafii Nowomiejskiej w Tczewie (Towarzystwo pod kierownictwem księdza proboszcza zbierało fundusze na przebudowę oraz wyposażenie tymczasowego kościoła nowomiejskiego; po przejęciu budynków Domu Świętego Józefa (2 czerwca 1920 roku) zajęto się modernizacją dużej sali oraz obiektów przeznaczonych na plebanię; 1 stycznia 1921 roku parafia św. Józefa stała się samodzielną parafią; w dniach 31 maja – 2 czerwca 1924 roku odbył się w Tczewie „Pierwszy Zjazd Katolicki na diecezję Chełmińską” podczas którego ówczesny Prymas Polski ks. kardynał Dalbor oraz przyszły prymas (wówczas Apostolski Administrator Górnego Śląska) J. E. ks. kardynał Hlond odprawili mszę w nowo wybudowanym kościele św. Józefa w Tczewie)

osoby powiązane:

  • Ksiądz Bernard Bączkowski – pierwszy proboszcz Parafii Nowomiejskiej w Tczewie; 23 marca 1927 roku ks. Bernard Bączkowski otrzymał dekret Władzy Biskupiej mianujący go proboszczem parafii w Chełmnie; 25 kwietnia odbyła się pożegnalna msza i ostatecznie ks. Bernard opuścił parafię św. Józefa w Tczewie 1 maja 1927 roku; jego miejsce zajął ks. Władysław Młyński; dzięki staraniom ks. B. Bączkowskiego w dniach 31 maja – 2 czerwca 1924 zorganizowano w Tczewie „Pierwszy Zjazd Katolicki na Diecezję Chełmińską”
  • ks. Władysław Młyński – budowniczy i długoletni proboszcz parafii św. Józefa w Tczewie
  • Edmund Dalbor – widoczny na rycinie (ur. 30 października 1869 roku w Ostrowie Wielkopolskim, zm. 13 lutego 1926 roku w Poznaniu) – polski duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup metropolita gnieźnieński i poznański, prymas Polski w latach 1915–1926, kardynał prezbiter od 1919 roku
  • Augustyn Rosentreter – widoczny na rycinie (ur. 13 stycznia 1844 roku w Obrowie koło Tucholi, zm. 4 października 1926 roku w Pelplinie) – biskup chełmiński
  • August Hlond (ur. 5 lipca 1881 roku w Brzęczkowicach, zm. 22 października 1948 roku w Warszawie) – polski duchowny rzymskokatolicki, salezjanin, Apostolski Administrator Górnego Śląska, biskup diecezjalny katowicki w 1926, arcybiskup metropolita gnieźnieński i poznański w latach 1926–1946, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski w latach 1946–1948, prymas Polski w latach 1926–1948

datowanie:

maj/czerwiec 1924 roku

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (w formie ryciny / okolicznościowa / niekorespondencyjna)

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych, brak znaczka pocztowego [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt844

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content