Tczew. Wieża ciśnień. Plac Generała Józefa Hallera. Kaplica ewangelicko-augsburska. Kamienica przy ulicy

Tczew. Fragment obecnej ulicy Krótkiej (daw. Berliner Strasse). Widok na obecny Plac Generała

Dzwony Fary Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie przygotowane do uroczystości poświęcenia dnia 18 maja

Rozpoczęcie uroczystości poświęcenia dzwonów kościelnych dnia 18 maja 1930 roku obiekty widoczne:

Tczew. Widok na obecny Plac Generała Józefa Hallera. Fragment ulicy Podgórnej obiekty widoczne:

Tczew. Rynek z widokiem na Hotel Cesarski (południowa pierzeja rynku). Współcześnie Plac Generała Józefa

Zakończenie uroczystości poświęcenia dzwonów farnych w Tczewie dnia 18 maja 1930 roku obiekty

Poświęcenie dzwonów farnych w Tczewie przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Księdza Biskupa Dominika z Pelplina, dnia

Rozpoczęcie uroczystości poświęcenia dzwonów kościelnych dnia 18 maja 1930 roku obiekty widoczne:

Tczew. Widok na Plac Generała Józefa Hallera. Fragment ulicy Podgórnej / niem. Dirschau.

Tczew. Fragment obecnej ulicy Krótkiej (daw. Berliner Strasse). Widok na obecny Plac Generała

17/17