Tczew. Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – wnętrze / ołtarz główny

Tczew. Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – wnętrze / ołtarz główny

Tczew. Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – wnętrze

obiekty widoczne:

 • Ołtarz Główny Ukrzyżowanego Zbawiciela – ołtarz trójkondygnacyjny (około 1690 roku; części składowe ołtarza: obraz Chrystusa Ukrzyżowanego, ornamentacja roślinna, figura św. Piotra z umieszczonym na cokole napisem „Tu es Petrus” / „Ty jesteś Piotr”, figura św. Pawła z umieszczonym na cokole napisem „Vas electionis” / „Naczynie wybrane”, medalion z hebrajskim napisem „Jehowa” – pomiędzy pierwszą a drugą kondygnacją, obraz „Opłakiwanie” – w górnej kondygnacji, figura św. Szymona Gorliwca, figura św. Jakuba Starszego, rzeźba Trójcy Świętej – szczyt ołtarza)
 • obraz Chrystusa na Krzyżu Konającego w predelli ołtarza głównego (początek XVII wieku / szkoła flamandzko-niderlandzka)
 • barokowa ambona (II ćwierćwiecze XVIII wieku)
 • Ołtarz Świętej Anny / Ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej – ołtarz boczny / w kadrze widoczny fragment obiektu – prawa strona (dokładna data powstania ołtarza nie jest znana; w połowie lat 60-tych XX wieku znajdujący się w centralnej części ołtarza obraz przedstawiający św. Annę zastąpiono kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej; na tarczy kartusza widoczny napis w języku łacińskim: „St. Anna ora pro nobis”; kolejne części składowe ołtarza: obraz św. Joachima (II kondygnacja), rzeźba św. Jana Chrzciciela (zwieńczenie); ołtarz św. Anny w sposób następujący opisywał ks. A. Kupczyński na kartach publikacji zatytułowanej „Fara św. Krzyża w Tczewie”: Ołtarz św. Anny, pierwszy w głównej nawie po stronie elekcji. Ołtarz ten z mniejszych, najozdobniejszy. Skrzydła boczne prawdziwie artystycznie wykonane: jakby bukiet róż wyrzeźbiony z delikatnemi odcieniami. Obraz św. Anny nie jest artystyczny, lecz bardzo miłe i ujmujące robi wrażenie, bezwiednie myślą i sercem wciąga widza w koło rodzinne wszakże i w górnym obrazie przedstawiony św. Joachim, małżonek świętej, a ojciec klęczącej u jej stóp dzieciny, Marji. U góru ponad ołtarzem umieszczony poprzednik Jezusa „górujący Mu drogę” św. Jan Chrzciciel.)
 • Ołtarz Św. Józefa – ołtarz boczny / w kadrze widoczny fragment obiektu – prawa strona (1722 rok / datowanie na podstawie przekazu wizytacyjnego, ołtarz dwukondygnacyjny obramowany bogatą ornamentyką, części składowe ołtarza: obraz sztalugowy przedstawiający św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus, obraz przedstawiający męczeństwo św. Szczepana, rzeźba świętego Jana Ewangelisty z trzymanym oburącz kielichem; ołtarz św. Józefa w sposób następujący opisywał ks. A. Kupczyński na kartach publikacji zatytułowanej „Fara św. Krzyża w Tczewie”: Ołtarz św. Józefa pochodzi z roku 1722. Św. Józef przestawiony jako starzec, z Boskiem Dzieciątkiem na ręku, a lilią w drugiej ręce, tak ujmujące robi wrażenie, że wraz z skromnością ołtarza przypomina bezwzględnie skromność i pokorę tego męża ze wszech miar „sprawiedliwego” a „pokornego”. W drugim obrazie przedstawione kamieniowanie pierwszego męczennika św. Szczepana, a w górze figura św. Jana Ewangelisty.)

obiekty powiązane:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)

osoby powiązane:

 • Jakub Klunder – biskup pomocniczy chełmiński [dokonał uroczystego poświęcenia ołtarza dnia 1 maja 1910 roku /Pielgrzym 1910, nr 53: W sobotę 30go (…) ks. biskup sufragan dr. Jakób [pisownia oryginalna] Klunder w towarzystwie ks. Wojciecha Kathera, wikarego tumskiego, przybył do Tczewa. Tam na dworcu powitany przez członków dozoru kościelnego, zajechał do plebanii, z której krótko przed 5 godz. w procesyi wprowadzony został do kościoła parafialnego. Po dopełnieniu zwykłych obrządków bierzmował (…) dzieci, które w liczbie 244 (134 chłopców i 110 dziewcząt) tego dnia przyjęły pierwszą Komunię św. W niedzielę, prócz bierzmowania nastąpiło uroczyste poświęcenie nowego wielkiego ołtarza, przy czem najprzew. ks. biskupowi prócz księży asystowało czterech kleryków.]
 • Bonawentura Madaliński – biskup [w roku 1686 polecił ówczesnemu proboszczowi Franciszkowi Czarlińskiemu zbudowanie ołtarza głównego w tczewskim kościele farnym]
 • Franciszek Czarliński – proboszcz parafii staromiejskiej
 • Franciszek Piechowski – proboszcz parafii staromiejskiej [następca ks Franciszka Czarlińskiego]
 • Krzykowski – kanonik, wizytator tczewskiej parafii staromiejskiej
 • Wacław Preis – od maja 1950 proboszcz parafii św. Krzyża w Tczewie, dziekan dekanatu tczewskiego [we wczesnych latach osiemdziesiątych przeprowadził renowację obu gotyckich kościołów staromiejskich; w tym okresie odnowiono również ołtarz główny tczewskiej fary]

datowanie:

1900 [por. typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku: 1900 rok – popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię] – 1919/1920 [por. wydawnictwo: Schwalm’s Papiergroßhandlung, Zoppot]

polskojęzyczny nadruk na awersie karty korespondencyjnej pochodzi z okresu międzywojennego (dodany został po roku 1920 – po formalnym przyłączeniu Tczewa do Polski)

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna) ; wyd. Schwalm’s Papiergroßhandlung, Zoppot [Sopot]

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych, brak znaczka pocztowego [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt179

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content