Tczew. Siedziba Prezydium PRN / obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Tczew. Siedziba Prezydium PRN / obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Tczew. Siedziba Prezydium PRN / obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

obiekty widoczne:

  • budynek obecnego Urzędu Miasta przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 / daw. Siedziba Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (obiekt wzniesiony na początku XX wieku – 1908 rok – w okolicy zniszczonego przez pożar Hotelu Gdańskiego; budynek będący siedzibą tczewskiego starostwa, wyodrębnionego w roku 1887 ze starostwa starogardzkiego)
  • fragment Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
  • autobusy marki Jelcz 043 (potocznie zwane „Ogórkami”)
  • fragment Parku im. Mikołaja Kopernika znajdującego się w rejonie obecnego Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego – w kadrze widoczne arkady parkowe (daw. w rejonie parkowych arkad znajdował się pomnik Cesarza Wilhelma I – Wilhelma I Hohenzollerna urodzonego jako Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen; 30 stycznia 1920 roku marynarze polscy ściągnęli z cokołu figurę Wilhelma na znak sprzeciwu wobec 148-letniej niewoli pruskiej)

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

datowanie:

1963 [por. data nadrukowana przez wydawcę w miejscu znaczka pocztowego]

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. nakładem Biura Wydawniczego „Ruch” z adnotacją: Wszelkie prawa zastrzeżone
  • na odwrocie odręczna notka o następującej treści: „Z pobytu na dworcu w Tczewie 2 maja 1964”

uwagi:

  • brak znaczka pocztowego
  • brak stempli pocztowych / korespondencyjnych
  • na rewersie podpis: „Siedziba Prezydium PRN” w czterech językach (polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim)

sygnatura:

Poczt697

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content