Zajączkowo Tczewskie. Stacja rozrządowa dla ruchu towarowego

Zajączkowo Tczewskie. Stacja rozrządowa dla ruchu towarowego

Zajączkowo Tczewskie. Stacja rozrządowa dla ruchu towarowego

obiekty widoczne:

  • lokomotywa parowa oznaczona symbolem Tp4 [polskie oznaczenie najpopularniejszego, pruskiego parowozu obsługującego przewozy towarowe; w latach 1912-1921 wyprodukowano około 5000 parowozów typu Tp4; z założenia przeznaczone były one do obsługi pociągów towarowych na równinnych liniach głównych, jednak w miarę wzrostu ich masy i oczekiwanej szybkości kierowane były głównie do ciężkiej pracy manewrowej, stopniowo ustępując miejsca kolejnym generacjom parowozów; w miarę wycofywania serii Tp4 przez PKP (około 1970 roku), lokomotywy parowe chętnie nabywane były przez kolej piaskową PMPiPW okręgu katowickiego oraz przedsiębiorstwa posiadające rozbudowaną sieć kolei zakładowych; parowóz Tp4-148 należący do Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego wykorzystywany był w czynnej służbie do 26 listopada 1983 roku]

miejsca powiązane:

  • Stacja Towarowa Zajączkowo Tczewskie [przyjąć można, że budowa stacji towarowej Zajączkowo Tczewskie zapoczątkowana została w 1910 roku, w ciągu niespełna dziesięciu lat powstał rozbudowany układ łącznic i grup torowych; jak podaje Leszek Lewiński w artykule zatytułowanym „Tczewski węzeł kolejowy” [Świat Kolei 7/2002, s. 10-11]: Stacja Suchostrzygi i posterunek odgałęźny Malinowo związały Zajączkowo z linią chojnicką już w 1912 i 1913 roku. Tor zwany królewieckim umożliwiał wyłączenie ruchu towarowego tuż za mostem na Wiśle i skierowanie go bezpośrednio na grupę torów przejazdowych stacji w Zajączkowie. Budowa stacji towarowej Zajączkowo Tczewskie przebiegała z niemałymi perturbacjami. Ciągle brakowało pieniędzy na inwestycję, a wyjątkowo trudne warunki gruntowo-wodne nie sprzyjały realizacji robót. Tempo prac wzrosło w 1914 roku w związku z trwającą wojną i koniecznością przemieszczania jeszcze większych ilości wojska. Było to jednak krótkotrwałe przyspieszenie realizacji tej inwestycji. Bardzo długo prowadzono tylko ruch pociągów gospodarczych i grup manewrowych. Dopiero rok 1917 uważa się za datę osiągnięcia pełnej zdolności eksploatacyjnej na stacji w Zajączkowie Tczewskim. Uruchomiono wówczas urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego i nastawnie oraz zbudowano jednotorową łącznicę Górki – Zajączkowo. Stacja Zajączkowo Tczewskie zaplanowana została jako stacja rozrządowa z trzema grupami torów, parowozownią, budynkami służbowymi oraz rozbudowaną infrastrukturą naziemną i podziemną; w roku 1928 przystąpiono do budowy kolejnego toru na łącznicy Zajączkowo Tczewskie – Górki, przy jednoczesnej modernizacji układu torowego w rejonie okręgu nastawczego ZTB [prace te zostały wymuszone złym stanem technicznym nawierzchni torowej]; największe natężenie przewozów kolejowych stacja w Zajączkowie Tczewskim odnotowała w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku; eksport węgla oraz ogromna ilość pozostałych ładunków transportowanych z i do stacji trójmiejskich przyspieszyły decyzję o kolejnej rozbudowie stacji towarowej Zajączkowo; w 1964 roku powstały nowe grupy torowe w rejonie okręgu nastawczego ZTC wraz z nastawnią wyposażoną w przekaźnikowy system srk; ostatnią znaczącą inwestycją, przypadającą na lata 1983-1988, była m.in. modernizacji lokomotywowni oraz budowa hali napraw wagonów w wagonowni Zajączkowo Tczewskie]

osoby widoczne:

  • pracownicy stacji towarowej Zajączkowo Tczewskie

datowanie:

1936 rok [data odręcznie zapisana na rewersie karty korespondencyjnej]

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna)

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt264

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content