Zajączkowo Tczewskie. Przewozy towarowe. Stacja rozrządowa. Lata 30. XX wieku

Zajączkowo Tczewskie. Przewozy towarowe. Stacja rozrządowa. Lata 30. XX wieku

obiekty widoczne:

lokomotywa parowa Tp4 [Tp4 – polskie oznaczenie najpopularniejszego pruskiego parowozu, obsługującego przewozy towarowe; w latach 1912-1921 wyprodukowano około 5000 parowozów typu Tp4; z założenia były one przeznaczone do obsługi pociągów towarowych na liniach równinnych, jednak w miarę wzrostu ich masy i oczekiwanej szybkości kierowane były głównie do ciężkiej pracy manewrowej, stopniowo ustępując miejsca kolejnym generacjom parowozów; w miarę wycofywania serii Tp4 przez PKP (około 1970 roku), lokomotywy parowe chętnie nabywane były przez przedsiębiorstwa posiadające rozbudowaną sieć kolei zakładowych; parowóz Tp4-148 należący do Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego wykorzystywany był w czynnej służbie do 26 listopada 1983 roku]

miejsca powiązane:

Stacja Towarowa Zajączkowo Tczewskie [można przyjąć, że budowa stacji towarowej Zajączkowo Tczewskie zapoczątkowana została w 1910 roku, w ciągu niespełna dziesięciu lat powstał rozbudowany układ łącznic i grup torowych; jak podaje Leszek Lewiński w artykule zatytułowanym „Tczewski węzeł kolejowy” [Świat Kolei 7/2002, s. 10-11]: Stacja Suchostrzygi i posterunek odgałęźny Malinowo związały Zajączkowo z linią chojnicką już w 1912 i 1913 roku. Tor zwany królewieckim umożliwiał wyłączenie ruchu towarowego tuż za mostem na Wiśle i skierowanie go bezpośrednio na grupę torów przejazdowych stacji w Zajączkowie. Budowa stacji towarowej Zajączkowo Tczewskie przebiegała z niemałymi perturbacjami. Ciągle brakowało pieniędzy na inwestycję, a wyjątkowo trudne warunki gruntowo-wodne nie sprzyjały realizacji robót. Tempo prac wzrosło w 1914 roku w związku z trwającą wojną i koniecznością przemieszczania jeszcze większych ilości wojska. Było to jednak krótkotrwałe przyspieszenie realizacji tej inwestycji. Bardzo długo prowadzono tylko ruch pociągów gospodarczych i grup manewrowych. Dopiero rok 1917 uważa się za datę osiągnięcia pełnej zdolności eksploatacyjnej na stacji w Zajączkowie Tczewskim. Uruchomiono wówczas urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego i nastawnie oraz zbudowano jednotorową łącznicę Górki – Zajączkowo.
Stacja Zajączkowo Tczewskie zaplanowana została jako stacja rozrządowa z trzema grupami torów, parowozownią, budynkami służbowymi oraz rozbudowaną infrastrukturą naziemną i podziemną; w roku 1928 przystąpiono do budowy toru na łącznicy Zajączkowo Tczewskie – Górki, przy jednoczesnej modernizacji układu torowego w rejonie okręgu nastawczego ZTB [prace te zostały wymuszone złym stanem technicznym nawierzchni torowej]; największe natężenie przewozów kolejowych stacja w Zajączkowie Tczewskim odnotowała w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku; eksport węgla oraz ogromna ilość pozostałych ładunków transportowanych do stacji trójmiejskich przyspieszyły decyzję o kolejnej rozbudowie stacji towarowej Zajączkowo; w 1964 roku powstały nowe grupy torowe w rejonie okręgu nastawczego ZTC wraz z nastawnią wyposażoną w przekaźnikowy system srk; ostatnią znaczącą inwestycją, przypadającą na lata 1983-1988, była m.in. modernizacja lokomotywowni oraz budowa hali napraw w wagonowni Zajączkowo Tczewskie]

osoby widoczne:

pracownicy stacji towarowej Zajączkowo Tczewskie

datowanie:

1936 rok [data odręcznie zapisana na rewersie karty korespondencyjnej]

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Zajączkowo Tczewskie, kolej, kolejnictwo, transport, transport kolejowy, transport szynowy, historia, przewozy towarowe, parowozy, gospodarka, zagadnienia gospodarcze, środki transportu, tabor kolejowy, infrastruktura kolejowa

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Zajączkowo Tczewskie, stacja kolejowa, stacja rozrządowa, stacja towarowa, stacja Zajączkowo Tczewskie, stacja rozrządowa Zajączkowo Tczewskie, stacja towarowa Zajączkowo Tczewskie, tory, tory kolejowe, szyny, parowóz, lokomotywa parowa, parowóz towarowy, Tp4, parowóz towarowy Tp4, parowozownia, parowozownia Zajączkowo Tczewskie, tory, kolejarz, kolejarze, pracownicy kolei, pocztówka, karta pocztowa, pocztówka fotograficzna, pocztówka czarno-biała, karta bez obiegu pocztowego, Stanisław Zaczyński, dwudziestolecie międzywojenne, okres międzywojenny, 1936 rok, lata 30. XX wieku, XX wiek

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
  • brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt264

zbiór Stanisław Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content