Tczew. Panorama miasta od strony Wisły – zachodnie pobrzeże Wisły

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły – zachodnie pobrzeże Wisły

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły – zachodnie pobrzeże Wisły

obiekty widoczne:

 • Wisła
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem; 29 sierpnia 1982 roku doszło do pożaru wskutek którego uszkodzeniu uległy wieża, połacie dachu nad nawą główną, dzwony oraz organy kościelne; ocalałe wyposażenie przeniesiono do sąsiadującego z farą Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki; w kolejnych latach wieża otrzymała nowe, murowane zwieńczenie, uzupełniono więźbę, położono nowe dachówki, ufundowano także organy oraz cztery dzwony: Maryja, odkupiciel Człowieka, Jan Paweł II, Wacław)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) – obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
 • szkoła tzw. Czerwona/ obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1891 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 16 (czas powstania obiektu w obecnym kształcie: 1907 rok (?) ; wzniesiono wówczas nowy budynek mieszkalny wraz z domem przeznaczonym do prowadzenia interesów)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 18 (czas powstania obiektu: około 1890 roku)
 • kamienica przy ul. Zamkowej 19 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1910 roku)
 • kamienice bliźniacze przy ulicy Zamkowej 19A i 19B (czas powstania obiektów: 1913 rok)
 • nieistniejąca współcześnie kamienica znajdująca się w rejonie ulicy Zamkowej 17
 • przystań rzeczna

obiekty powiązane (niewidoczne bądź słabo widoczne w kadrze):

 • szkoła tzw. Biała / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (budynek przysłonięty przez drzewa; czas powstania obiektu: 1871 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • budynek przy ulicy Zamkowej 5 – lewa, zacieniona strona kadru (budynek przy ul. Zamkowej wzniesiono w 1890 roku w miejscu zniszczonej przez pożar słodowni, obiekt wchodził w skład zespołu browarnego należącego do Johanna Allerta (ul. Zamkowa 1-6), około 1937 r. browar zamknięto i uruchomiono w nim m.in. wytwórnię wód mineralnych)

osoby powiązane:

 • Johann Allert – właściciel zespołu browarnego zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej 1-6

osoby powiązane (patrz: nota wydawnicza na rewersie karty korespondencyjnej):

 • Henryk Poddębski (ur. 21 listopada 1890 w Chrząstowie – obecnie dzielnica Koniecpola, zm. 1945 w hitlerowskim obozie Veihingen koło Stuttgartu) – polski fotograf krajoznawca, członek Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, sekretarz Komisji Fotograficznej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego; odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1938 rok) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie, 2019 rok)

instytucje powiązane:

 • Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa „Książka i Wiedza” -warszawskie wydawnictwo założone w 1948 roku, utworzone w wyniku połączenia Spółdzielni Wydawniczej „Książka” (utworzonej przez działaczy PPR) i Wydawnictwa „Wiedza” (związanego z PPS); w 1973 roku wydawnictwo weszło w skład Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”, której częścią pozostało do likwidacji konglomeratu w 1990 roku 

datowanie:

początek lat 50. XX wieku [na awersie karty korespondencyjnej wykorzystano zdjęcie zmarłego w 1945 roku Henryka Poddębskiego]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); fot. Henryk Poddębski; wyd. Książka i Wiedza
 • na rewersie informacja o przekazaniu części dochodu ze sprzedaży pocztówki na Stołeczny Fundusz Odbudowy Stolicy (S.F.O.S.)
 • na awersie karta pocztowa podniszczona

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt345

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content