Tczew. Panorama miasta – widok od strony Wisły / zachodnie pobrzeże Wisły obiekty

Tczew. Panorama miasta (karta pocztowa o nietypowym wymiarze 6,7 x 11,3 cm) obiekty

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły – zachodnie pobrzeże Wisły obiekty widoczne: Wisła

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły (zachodnie pobrzeże Wisły) – kartka świąteczna obiekty

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły (zachodnie pobrzeże Wisły) – kartka świąteczna obiekty

Tczew. Nabrzeże wiślane / niem. Dirschau. Partie an der Weichsel obiekty widoczne:

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły / zachodnie pobrzeże Wisły obiekty widoczne: Wisła

7/7