Tczew. Fragment ulicy Wojska Polskiego. Na pierwszym planie widoczne budynki mieszkalne przy alei Zwycięstwa 19 i 20

Tczew. Fragment ulicy Wojska Polskiego. Na pierwszym planie widoczne budynki mieszkalne przy alei Zwycięstwa 19 i 20

Tczew. Fragment ulicy Wojska Polskiego. Na pierwszym planie widoczne budynki mieszkalne przy alei Zwycięstwa 19 i 20

obiekty widoczne:

 • dziesięciopiętrowy budynek mieszkalny przy Alei Zwycięstwa 20 z widoczną reklamą „Społem. Twoje sklepy” / Osiedle Garnuszewskiego
 • dziesięciopiętrowy budynek mieszkalny przy Alei Zwycięstwa 19 / Osiedle Garnuszewskiego
 • budynek mieszkalno-usługowy przy ulicy Wyzwolenia 1
 • budynek przy ulicy Wojska Polskiego 18 (czas powstania obiektu: 1891 rok; daw. Dom Harcerza / właściciel: Z.H.P.- H.K.O.W. im. Szarych Szeregów – 1980 rok, obecnie obiekt mieszkalny)
 • samochód marki Fiat 125p [Polski Fiat 125p – samochód osobowy klasy średniej produkowany w Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie w latach 1967-1991 na podstawie licencji włoskiej firmy FIAT; po wygaśnięciu licencji w 1983 roku nazwę zmieniono na FSO 125p; potocznie nazywany Dużym Fiatem]
 • czteropiętrowy budynek mieszkalny przy alei Zwycięstwa 1
 • czteropiętrowy budynek mieszkalny przy alei Zwycięstwa 2
 • czteropiętrowy budynek mieszkalny przy ulicy Jedności Narodu 1
 • zieleń miejska
 • oświetlenie uliczne

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze; chodzi o obiekt znajdujący się na terenie działki przy ulicy Wojska Polskiego 18 / tak zwane zaplecze działki numer 18):

 • wiatrak tczewski / wpisany do krajowego rejestru zabytków; obiekt zlokalizowany przy ulicy Wojska Polskiego na zapleczu działki numer 18 (na początku XX wieku w zabudowaniach sąsiadujących z wiatrakiem działał m.in. punkt sprzedaży produktów mącznych, a także punkt sprzedaży siana, słomy oraz sieczki będący własnością młynarza Waltera Schulza; tczewski wiatrak typu holenderskiego założony został na rzucie ośmioboku, jest obiektem podpiwniczonym, wzniesionym na ceglanej podmurówce; stanowi pamiątkę po dawnych obiektach młynarskich; jako jedyny przetrwał do czasów współczesnych [dawniej na terenie miasta, jak również na terenach podmiejskich działały dwa inne wiatraki, jeden zlokalizowany był w rejonie obecnego osiedla Suchostrzygi (w okolicy świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła), drugi zaś znajdował się przy dawnej Szosie Starogardzkiej / obecnie ulica 30 Stycznia]; tczewski wiatrak powstał w drugiej połowie XIX wieku / około 1891 roku, posiada unikatowe pięcioramienne skrzydło, od roku 1983 znajduje się w rękach prywatnych; w latach 60., 70. oraz na początku lat 80.-tych wiatrak zwyczajowo nazywano wiatrakiem harcerskim, swoje harcówki miały tu bowiem lokalne drużyny i szczepy harcerskie, obok w parterowym pawilonie znajdowała się zaś siedziba tczewskiej Komendy Hufca ZHP)

osoby powiązane (patrz: nota wydawnicza na rewersie karty korespondencyjnej):

 • K. Kamiński / Krzysztof Kamiński (1939-2019) – artysta fotograf, mistrz fotografii morskiej, członek Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, członek honorowy Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; zadebiutował w roku 1961 fotografią portretową Poli Raksy na okładce pisma studenckiego „ITD”; uhonorowany tytułami Artiste FIAP (AFIAP) oraz Excellence FIAP (EFIAP) przyznawanymi przez Fédération Internationale de l’Art Photographique; uczestnik 546 międzynarodowych wystaw fotograficznych

instytucje powiązane:

 • Krajowa Agencja Wydawnicza [KAW] – warszawskie wydawnictwo działające w latach 1974-2004; do roku 1991 Krajowa Agencja Wydawnicza wchodziła w skład Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch; w 1991 roku, w związku z przekształceniami koncernu wydawniczego RSW Prasa-Książka-Ruch, Krajowa Agencja Wydawnicza rozpoczęła samodzielną działalność jako Krajowa Agencja Wydawnicza Przedsiębiorstwo Państwowe; w roku 1995 rozpoczął się proces prywatyzacji KAW-u
 • Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” (PSS „Społem”) – polska spółdzielnia spożywców założona w roku 1868; pomysłodawcą nazwy był Stefan Żeromski – prozaik, publicysta, dramaturg, pierwszy prezes polskiego PEN Clubu, czterokrotnie nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury; w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej PSS „Społem” wybudowała szereg modernistycznych domów towarowych, wśród nich m.in. Spółdzielczy Dom Towarowy „Zenit” w Katowicach (1962), Spółdzielczy Dom Handlowy „Central” w Łodzi (1972) oraz Spółdzielczy Dom Handlowy Skarbek w Katowicach (1975)

datowanie:

przełom lat 70. i 80. XX wieku

opis fizyczny:

 • pocztówka barwna (fotograficzna); wyd. nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej (z adnotacją Wszelkie prawa zastrzeżone); fot. K. Kamiński
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – rozwiązanie hasła głównego krzyżówki z numeru 4/284 Gazety Tczewskiej (nadawca: Konrad Należyty, ulica Jaworowa / Tczew ; adresat: Gazeta Tczewska, ulica Lipowa / Tczew)

uwagi:

 • na odwrocie znaczek pocztowy
 • na odwrocie stempel pocztowy Tczew z datą 9 października 1995

sygnatura:

Poczt402

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content