Tczew. Osiedle Garnuszewskiego (daw. Śródmieście II). Widok od strony ulicy Wojska Polskiego. Przełom lat 70. i 80. XX wieku

Tczew. Osiedle Garnuszewskiego (daw. Śródmieście II). Widok od strony ulicy Wojska Polskiego. Przełom lat 70. i 80. XX wieku

miejscowość:

Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

 • dziesięciopiętrowy budynek mieszkalny przy alei Zwycięstwa 20 (data oddania obiektu do użytku: 1973 rok; ilość mieszkań: 77; kubatura: 14275 m³)
 • dziesięciopiętrowy budynek mieszkalny przy alei Zwycięstwa 19 (data oddania obiektu do użytku: 1973 rok; ilość mieszkań: 77; kubatura: 14275 m³)
 • reklama „Społem Twoje Sklepy”
 • budynek mieszkalno-usługowy przy ulicy Wyzwolenia 1 (data oddania obiektu do użytku: około 1960 roku)
 • budynek przy ulicy Wojska Polskiego 18 (czas powstania obiektu: 1891 rok; daw. Dom Harcerza; w latach 80. XX wieku wł. Z.H.P.- H.K.O.W. im. Szarych Szeregów)
 • oświetlenie uliczne
 • zieleń miejska
 • samochód osobowy Fiat 125p
 • budynek mieszkalny przy alei Zwycięstwa 1 (wł. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie; data oddania obiektu do użytku: 1970; ilość mieszkań: 90; ilość izb: 270; powierzchnia użytkowa: 3612 m²; kubatura: 15932 m³)
 • budynek mieszkalny przy alei Zwycięstwa 2 (wł. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie; data oddania obiektu do użytku: 1970; ilość mieszkań 90; ilość izb / pomieszczeń: 270; powierzchnia użytkowa: 3661 m²; kubatura: 15932 m³)
 • budynek mieszkalny przy ulicy Jedności Narodu 1 (wł. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie; data oddania obiektu do użytku: 1971; ilość mieszkań: 90; ilość pomieszczeń / izb: 270; powierzchnia użytkowa: 3594 m²; kubatura: 15932 m³)

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

wiatrak przy ulicy Wojska Polskiego [zaplecze działki nr 18] (czas powstania obiektu: II połowa XIX wieku (około 1891 roku); tczewski wiatrak typu holenderskiego jest obiektem podpiwniczonym, wzniesionym na ceglanej podmurówce, stanowi pamiątkę po dawnych obiektach młynarskich, jako jedyny przetrwał do czasów współczesnych; dawniej na terenie miasta, jak również na terenach podmiejskich, działały dwa inne wiatraki, jeden zlokalizowany był w rejonie obecnego osiedla Suchostrzygi (w okolicy świątyni pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła), drugi znajdował się przy dawnej Szosie Starogardzkiej (obecnie ulica 30 Stycznia); obiekt posiada unikatowe pięcioramienne skrzydło; w latach 1983-2023 wł. prywatna; od roku 2023 wł. Miasto Tczew)

osoby powiązane (rewers karty korespondencyjnej):

Krzysztof Kamiński (1939-2019) – mistrz fotografii morskiej, w latach 1965–1967 prezes Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, członek Związku Polskich Artystów Fotografików (w latach 1976–2005 przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Okręgu Gdańskiego ZPAF), w latach 1973-1977 dziennikarz-fotoreporter Polskiej Agencji Interpress, uczestnik 546. międzynarodowych wystaw fotograficznych
więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Kami%C5%84ski_(fotograf)

hasła powiązane:

 • KAW / Krajowa Agencja Wydawnicza (warszawskie wydawnictwo działające w latach 1974-2004; do roku 1991 Krajowa Agencja Wydawnicza wchodziła w skład Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch; w 1991 roku, w związku z przekształceniami koncernu wydawniczego RSW, Krajowa Agencja Wydawnicza rozpoczęła samodzielną działalność jako Krajowa Agencja Wydawnicza Przedsiębiorstwo Państwowe; w roku 1995 rozpoczął się proces prywatyzacji KAW-u)
 • Osiedle im. Antoniego Garnuszewskiego [osiedle mieszkaniowe usytuowane w centralnej części Tczewa, pomiędzy ulicami: Gdańską, aleją Solidarności, Wojska Polskiego i Sobieskiego; daw. Śródmieście II]
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie / daw. Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa w Tczewie, niem. Beamten Wohnungs Bauverein [instytucja powołana do życia 26 sierpnia 1898 roku z inicjatywy burmistrza Tczewa Ludwika Dembskiego; w październiku 1898 r., z ramienia tczewskiej spółdzielni, zakupiono 3 tys. m² gruntu przy ulicy Sobieskiego, na którym, w latach 1898-1900 wzniesiono cztery domy wielorodzinne z 27 mieszkaniami, 23 kwietnia 1900 r. mieszkania te formalnie przekazano lokatorom; w dziesięć lat później Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa zajęła się budową domów przy ulicy Paderewskiego (12, 13, 14) i ulicy Stromej (1-5); do roku 1918 wzniesiono w Tczewie łącznie 16 obiektów mieszkalnych z 97 lokalami; kolejne domy, m.in. przy ul. Sobieskiego 34, 35, ul. Wybickiego 22 i ul. Paderewskiego 15 zbudowano w latach 30. XX wieku; pierwszym obiektem wybudowanym przez tczewską SM po zakończeniu II wojny światowej był blok z trzydziestoma dwoma lokalami przy ulicy Sobieskiego 19 (oddany do użytku dopiero w 1960 roku); w latach 1945-1960 działalność spółdzielni ograniczała się wyłącznie do remontu budynków zdewastowanych i zniszczonych w wyniku działań wojennych; 29 listopada 1945 r. Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa przemianowana została na Spółdzielnię Mieszkaniową Pracowników Państwowych i Samorządowych, w roku 1964 po raz kolejny zmieniono nazwę instytucji, tym razem na Powiatową Spółdzielnię Mieszkaniową w Tczewie, by w 1976 r. ostatecznie przyjąć obowiązującą współcześnie nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie]

datowanie:

 • lata 1974-1982 [widok]
 • październik 1995 [korespondencja]

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, osiedla Tczew, ulice Tczew, architektura, blok, bloki, budynek mieszkalny, budynki mieszkalne, wieżowce, transport, motoryzacja, gospodarka, zagadnienia gospodarcze, reklama, handel, instalacje elektryczne, spółdzielczość, spółdzielnia mieszkaniowa, ruch drogowy, ruch uliczny

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Nowe Miasto, Śródmieście II, Osiedle Garnuszewskiego, Osiedle im. Antoniego Garnuszewskiego, ulica Wyzwolenia, aleja Zwycięstwa, ulica Jedności Narodu, ulica Wojska Polskiego, widok od ulicy Wojska Polskiego, ulica Wyzwolenia 1, aleja Zwycięstwa 19, aleja Zwycięstwa 20, budynek dziesięciopiętrowy, wieżowiec, wieżowiec – aleja Zwycięstwa 19 – Tczew, wieżowiec – aleja Zwycięstwa 20 – Tczew, aleja Zwycięstwa 1, blok sześcioklatkowy – aleja Zwycięstwa 1 – Tczew, aleja Zwycięstwa 2, blok sześcioklatkowy – aleja Zwycięstwa 2 – Tczew, ulica Jedności Narodu 1, blok sześcioklatkowy – ulica Jedności Narodu 1 – Tczew, ulica Wojska Polskiego 18, Dom Harcerza, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie, PSS Społem, Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM, reklama PSS Społem, Społem Twoje Sklepy, reklama Społem Twoje Sklepy, samochód osobowy, Fiat 125p, duży Fiat, balkon, balkony, oświetlenie uliczne, karta pocztowa, pocztówka, pocztówka barwna, pocztówka fotograficzna, K. Kamiński, Krzysztof Kamiński, Krzysztof Kamiński (1939-2019), KAW, Krajowa Agencja Wydawnicza, K. Kamiński KAW, korespondencja, karta korespondencyjna, znaczek pocztowy, stempel pocztowy, stempel pocztowy 9.10.1995, Stanisław Zaczyński, kolekcja Stanisław Zaczyński, lata 1974-1982, przełom lat 70. i 80. XX wieku

opis fizyczny:

 • pocztówka barwna (fotograficzna); wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza, fot. K. Kamiński
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie [nadawca: Konrad Należyty, ulica Jaworowa; adresat: Gazeta Tczewska / Redakcja GT, ulica Lipowa)
 • na odwrocie stempel pocztowy/korespondencyjny z datą 9.10.1995

sygnatura:

Poczt402

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie (kolekcja: Stanisław Zaczyński)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content