Tczew. Widok na dawną ulicę Dworcową / obecnie: 1 Maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tczew. Widok na dawną ulicę Dworcową / obecnie: 1 Maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tczew. Widok na dawną ulicę Dworcową (obecnie: 1 Maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego) / niem. Dirschau (Westpr. – [Westpreußen / Prusy Zachodnie]), Bahnhof-Straße

obiekty widoczne:

  • kamienica przy obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 26 / dawniej: Restauracja (rok powstania obiektu: ok. 1880 roku / budynek oznaczony na planie miasta Tczewa z 1886 i 1898 roku)
  • kamienica przy obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28; szyld częściowo nieczytelny / w kadrze widoczny fragment napisu: „von Franziska” (rok powstania obiektu: ok. 1880; budynek oznaczony na planie miasta Tczewa z 1886 i 1898 roku)
  • kamienica przy obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30; szyld nieczytelny (rok powstania obiektu: 1865 rok)
  • budynek przy obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 45 / Hotel Dworcowy (czas powstania obiektu: około 1870 roku; w okresie międzywojennym właścicielami budynku hotelowego byli Bracia Marks; w latach 20-30-tych XX wieku przebudowano wnętrza obiektu, rozbudowano kopułę doświetlającą klatkę schodową, wykonano dobudówkę w części południowej)
  • nieistniejąca współcześnie wieża ciśnień zasilana wodą ze studni głębinowych znajdująca się w rejonie dawnego dworca kolejowego / w pobliżu parowozowni nr 3 i budynku administracyjnego PKP / obecnie ul. 1 Maja 24 – posesja należąca do PKP (obiekt wznoszony w latach 1903-1905 [w oparciu o sprawozdanie Magistratu Miasta Tczewa za rok 1903 oraz sprawozdanie Magistratu Miasta Tczewa za rok 1905]; wieża uległa całkowitemu zniszczeniu 8 marca 1945 roku / por. R. Lidzbarski, W poszukiwaniu tczewskich wież ciśnień)
  • fragment obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • fragment ulicy 1-go Maja (widoczny w tle)

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane:

  • Bracia Marks (w tym: Konrad Marks) – w okresie międzywojennym właściciele Hotelu Dworcowego przy daw. ulicy Dworcowej 16 / obecnie: ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 45

datowanie:

1905 (nieistniejąca współcześnie wieża ciśnień przy dawnym dworcu kolejowym) – 1919 (przed wysłaniem karty korespondencyjnej)

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna) ; wyd. Johann Lukowski [Beuthen]
  • na rewersie odręczny podpis: „Z wycieczki 1920-go roku”

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt572

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content