Tczew. Widok na dawną ulicę Dworcową / obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tle widoczny fragment ulicy T. Kościuszki

Tczew. Widok na dawną ulicę Dworcową / obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tle widoczny fragment ulicy T. Kościuszki

Tczew. Widok na dawną ulicę Dworcową / obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tle widoczny fragment ulicy T. Kościuszki

obiekty widoczne:

 • budynek przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 45 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (dawny Hotel Dworcowy; czas powstania: około 1870; w okresie międzywojennym właścicielami obiektu byli Bracia Marks; w latach 20-30-tych XX wieku przebudowano wnętrza obiektu, rozbudowano kopułę doświetlającą klatkę schodową, wykonano dobudówkę w części południowej)
 • kamienica przy obecnej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 39 opatrzona szyldem [Józef Słomion: Skład towarów kolonialnych, artykuły spożywcze, restauracja; za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku] / daw. ulica Dworcowa 19 (czas powstania obiektu: około 1870 roku; od roku 1920 wł. Józef Słomion)
 • kamienica narożna przy ul. J. Słowackiego 1 / tak zwana „kamienica Bismarcka” (czas powstania: około 1897 roku; dawniej kamienica z popiersiem Ottona von Bismarcka i zawieszoną nad popiersiem tablicą o następującej treści: „Wir Deutsche fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt” – „My Niemcy boimy się Boga i (prócz Niego) niczego na świecie” / fragment przemówienia w Reichstagu z 6 lutego 1888 roku; por. pocztówka 606: https://skarbnica.tczew.pl/1732/tczew-widok-na-ulice-kosciuszki-fragment-ulicy-kardynala-stefana-wyszynskiego/)
 • nieistniejący współcześnie budynek opatrzony szyldem F. A. Schulz (obecnie w miejscu tym znajduje się budynek usługowo-mieszkalny przy ulicy Juliusza Słowackiego 5 – część z Kancelarią Adwokacką Cejrowski) – por. pocztówka dostępna pod linkiem: https://skarbnica.tczew.pl/1729/tczew-widok-na-ulice-kosciuszki/
 • kamienica przy ulicy T. Kościuszki 18 [zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją] (czas powstania obiektu: 4 ćwierćwiecze XIX wieku)
 • nieistniejące współcześnie budynki przy ulicy Kościuszki (rejon obecnej ul. Kościuszki 15 i 17)

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane:

 • Bracia Marks (w tym: Konrad Marks) – w okresie międzywojennym właściciele Hotelu Dworcowego przy daw. ulicy Dworcowej 16 / obecnie: ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 45
 • Józef Słomion – kupiec, właściciel kamienicy przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 39 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją [por. Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku: Józef Słomion – Skład towarów kolonialnych, artykuły spożywcze, restauracja]
 • F. A. Schulz – kupiec
 • Feliks Sikora – hotelarz, dzierżawca tczewskiego Hotelu Dworcowego

datowanie:

1921 [por. szyld widoczny na fasadzie budynku przy obecnej ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 39; od roku 1920 właścicielem obiektu był Józef Słomion] – 1937 [przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

 • pocztówka czaro-biała (fotograficzna); wyd. nakładem Wydawnictwa Ruch (z adnotacją: Reprodukcja wzbroniona); fot. Witold Czarnecki – Poznań
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim datowana przez nadawcę na 4 lutego 1938 roku
 • pocztówka adresowana do Nancy-France / współcześnie: Nancy – miasto we wschodniej Francji, nad rzeką Meurthe i Kanałem Marna-Ren, ośrodek administracyjny regionu Lotaryngia i departamentu Meurthe i Mozela)
 • na awersie nadruk w języku polskim: Tczew. Ul. Dworcowa

uwagi:

na odwrocie dwa znaczki Poczta Polska o nominałach 15 gr oraz dwa stemple pocztowe / korespondencyjne Tczew 2 z datą 4.02.1938

sygnatura:

Poczt872

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content